Nuk
მოიძებნა 18 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
კურიოზინ გელი კურიოზინ გელი

გელი: ტუბი 15 გ

პანთენოლი პანთენოლი

5% კრემი 30 გრ

პანთენოლი პანთენოლი

სპრეი 150მლ

ცისტისტატი შარდის ბუშტის ინსტილაციისათვის ცისტისტატი შარდის ბუშტის ინსტილაციისათვის

40მგ ხსნარი 50მლ ფლაკონი #1

სოლკოსერილი სოლკოსერილი

საინექციო ხსნარი 2მლ ამპულა #25 საინექციო ხსნარი 5მლ ამპულა #5

სოლკოსერილი თვალის გელი სოლკოსერილი თვალის გელი

თვალის გელი 5გ ტუბი # 1

სოლკოსერილი დენტალური ადჰეზიური პასტა სოლკოსერილი დენტალური ადჰეზიური პასტა

5გ ტუბი # 1

ქაცვის ზეთი

50მლ ფლაკონი #1

აქტოვეგინი აქტოვეგინი

40მგ/მლ 2მლ ი.ვ.ი.მ. და ინტრაარტერიალური საინექციო ხსნარი ამპულა №25

აქტოვეგინი დრაჟე ფორტე აქტოვეგინი დრაჟე ფორტე

200 მგ ტაბლეტი #50

ციკატრიდინა ციკატრიდინა

ვაგინალური სანთლები #10

აქტოვეგინი® აქტოვეგინი®

40მგ/მლ 5მლ ი.ვ./ ი.მ. და ინტრაარტერიალური საინექციო ხსნარი ამპულა №5

ადანტი ადანტი

25მგ/2.5მლ მზა შპრიცი #1

ჰირუანი ჰირუანი

1% (10მგ/მლ) 2.5მლ ინტრაარტიკულარული საინექციო ხსნარი ერთჯერადი გამოყენებისათვის, წინასწარ შევსებული შპრიცი №1

ბულაქსინი ბულაქსინი

პაკეტი #15

პარტნიორი კომპანიები