Nuk
მოიძებნა 178 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
არსოჯილი არსოჯილი

250მგ კაფსულა #50

ავექსონი-ავერსი ავექსონი-ავერსი

1გ სტერილური ფხვნილი

ავექსონი-ავერსი ავექსონი-ავერსი

2გ სტერილური ფხვნილი

ავეზოლი ავეზოლი

1გ ფხვნილი ი.ვ და ი.მ საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

ცეფტრიაქსონი ცეფტრიაქსონი

1 გ სტერილური ფხვნილი ი.ვ./ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

დარდუმი-ავერსი დარდუმი-ავერსი

1 გ სტერილური ფხვნილი (ი.მ./ი.ვ) საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

დარდუმბაქტი დარდუმბაქტი

1გ ფხვნილი(ი.მ./ი.ვ) საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

გარდე გარდე

1გ # 1 ფლაკონი

კვადიმაქსი კვადიმაქსი

50 მგ/5მლ 30მლ სუსპენზია

კვადიმაქსი კვადიმაქსი

100მგ ტაბლეტი #10

პრიმაცეფი პრიმაცეფი

1გ ფხვნილი ი.ვ და ი.მ საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

რაციოცეფი-ავერსი რაციოცეფი-ავერსი

1.0 გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსაამზადებლად ფლაკონში

სინოგალი სინოგალი

0.5გ/0.25გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონში

სპერექსი სპერექსი

125მგ/5მლ 60მლ ფლაკონი

სტეპტენბაქტი სტეპტენბაქტი

4.5გ (4გ+0.5გ) ფხვნილი ი.ვ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

პარტნიორი კომპანიები