Nuk
მოიძებნა 11 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
კარდიო ფორსი კარდიო ფორსი

150მგ ტაბლეტი #30

ეფექტი C ეფექტი C

შუშხუნა ტაბლეტი #10

გემოზოლი - კოჟრის მალამო გემოზოლი - კოჟრის მალამო

მალამო 10გრ

თრომბობათი თრომბობათი

100 მგ ნაწლავში ხსნადი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

აცეტილსალიცილის მჟავა

0.5გ ტაბლეტი №10

ნეოსპირინი + C

400/250მგ შუშხუნა ფხვნილი#10

კარდიომაგნილი კარდიომაგნილი

75მგ+15.2მგ ტაბლეტი N30; №100

თრომბასპინი® თრომბასპინი®

- 100მგ ტაბლეტი #20

აცეტილსალიცინის მჟავა აცეტილსალიცინის მჟავა

100მგ ტაბლეტი №1000

კარდიომაგნილი კარდიომაგნილი

150მგ+30.39მგ ტაბლეტი №30; №100

კარდიო ფორსი კარდიო ფორსი

75მგ ტაბლეტი #30

პარტნიორი კომპანიები