Nuk
მოიძებნა 24 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
არსოჯილი არსოჯილი

250მგ კაფსულა #50

ფლემოქსინ სოლუტაბი® ფლემოქსინ სოლუტაბი®

1000მგ დისპერგირებადი ტაბლეტი #20

ამპიცილინი ამპიცილინი

0.5გ საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონში №1

ამპიცილინის ტრიჰიდრატი ამპიცილინის ტრიჰიდრატი

0.25გ ტაბლეტი №20

ამპიოქსი ამპიოქსი

0.5 გ საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონში №1

ამოქსი–დენკ 1000 ამოქსი–დენკ 1000

1000მგ ტაბლეტი N20

ამოქსი-დენკი 500 ამოქსი-დენკი 500

500მგ ტაბლეტი N 20

ამოქსიცილინი

500მგ კაფსულა #20

ამპიცილინი

500მგ კაფსულა #20

ამპიოქსი

250 მგ კაფსულა #20

ამოქსიცილინი ამოქსიცილინი

500მგ კაფსულა #16

ამპიოქსი ® ამპიოქსი ®

125მგ/0.125მგ კაფსულა #20

ამოქსიცილინი ამოქსიცილინი

250მგ კაფსულა №1000

ვიდოსინ -500 ვიდოსინ -500

500მგ კაფსულა №100 (10X10)

არსოჯილი არსოჯილი

500მგ კაფსულა #50

პარტნიორი კომპანიები