Nuk
მოიძებნა 4 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
პანანგინი პანანგინი

400მგ/452მგ 10მლ ი.ვ. და წვეთოვანი საინფუზიო ხსნარი ამპულა #5

პანანგინი პანანგინი

140მგ+158მგ ტაბლეტი #50

ასპარკამი

0,175მგ + 0,175მგ ტაბლეტი №50

პანანგინი ფორტე პანანგინი ფორტე

316მგ/280მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები