Nuk
მოიძებნა 231 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
Assoc. Prof. Dr. Gurkan Tellioglu Assoc. Prof. Dr. Gurkan Tellioglu

ზოგადი ქირურგია

Assoc. Prof. Dr. Leyla Ozel Assoc. Prof. Dr. Leyla Ozel

ზოგადი ქირურგია

Asst.Prof.Dr. Mehmet Tokac Asst.Prof.Dr. Mehmet Tokac

ზოგადი ქირურგია

Prof.Dr. Ayhan Dinckan Prof.Dr. Ayhan Dinckan

ზოგადი ქირურგია

Surgeon Elbrus Zarbaliyev Surgeon Elbrus Zarbaliyev

ზოგადი ქირურგია

ადამ ადამიანი ადამ ადამიანი

პრემიუმ მედსერვისი, ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ზოგადი ქირურგია

ავთანდილ კუტუბიძე ავთანდილ კუტუბიძე

გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა

ზოგადი ქირურგია

ავთანდილ ცხადიაშვილი ავთანდილ ცხადიაშვილი

კლინიკა იმერმედი

ბავშვთა ქირურგია, ზოგადი ქირურგია

აკაკი რეხვიაშვილი აკაკი რეხვიაშვილი

თეომედი - ენდოსკოპიის სასწავლო კვლევითი ცენტრი

ზოგადი ქირურგია, ენდოსკოპია

აკაკი ფირცხალაიშვილი აკაკი ფირცხალაიშვილი

იუნონა

ზოგადი ქირურგია

ალეკო ბერულაშვილი ალეკო ბერულაშვილი

გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა

ზოგადი ქირურგია

ალეკო ნეშუმაშვილი ალეკო ნეშუმაშვილი

კონსილიუმ მედულა

ზოგადი ქირურგია

ალექსანდრე აგაიანი ალექსანდრე აგაიანი

თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო

ზოგადი ქირურგია

ალექსანდრე ბაჩიაშვილი ალექსანდრე ბაჩიაშვილი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

კლინიკური ონკოლოგია, ზოგადი ქირურგია

ალექსანდრე გეგენავა ალექსანდრე გეგენავა

ზოგადი ქირურგია