Nuk
მოიძებნა 18 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
ანა ლომსაძე ანა ლომსაძე

გორის სამედიცინო ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

ანა ნიშნიანიძე ანა ნიშნიანიძე

დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

ანა ყარაულაშვილი ანა ყარაულაშვილი

თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

თათია ხაჯალია თათია ხაჯალია

თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

თამარ გაგოშიძე თამარ გაგოშიძე

თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

თეა გველესიანი თეა გველესიანი

დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

ირინე დოღაძე ირინე დოღაძე

თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

მაია მაჭავარიანი მაია მაჭავარიანი

ნიუ ჰოსპიტალსი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

მარიამ ბუხრაძე მარიამ ბუხრაძე

გორის სამედიცინო ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

მარიამ შოვნაძე მარიამ შოვნაძე

ფსიქოთერაპია, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

მარიამ ხვადაგიანი მარიამ ხვადაგიანი

თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

მზიკო ბუხრაძე მზიკო ბუხრაძე

გორის სამედიცინო ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

მიხო იაშვილი მიხო იაშვილი

ფილიპ პომელის სახელობის ფრანგული ფსიქოთერაპიის ცენტრი • Philippe Paumelle French Psychotherapy Center

ფსიქოთერაპია, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

ნინო მენაღარიშვილი ნინო მენაღარიშვილი

ფილიპ პომელის სახელობის ფრანგული ფსიქოთერაპიის ცენტრი • Philippe Paumelle French Psychotherapy Center

ფსიქოთერაპია, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

ნუცა დედაბრიშვილი ნუცა დედაბრიშვილი

გორის სამედიცინო ცენტრი

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია