Nuk
მოიძებნა 45 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
Assoc. Prof. Dr. Alev Erikci Assoc. Prof. Dr. Alev Erikci

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

ადა კიკნაძე ადა კიკნაძე

მედინვესტი - ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

გენადი იოსავა გენადი იოსავა

მედინვესტი - ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

ეკა იმედაშვილი ეკა იმედაშვილი

კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

ეკატერინე გაფრინდაშვილი ეკატერინე გაფრინდაშვილი

ავერსის კლინიკა

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

ელენე ცილიკურაშვილი ელენე ცილიკურაშვილი

მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა (ინგოროყვას კლინიკა)

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია, შინაგანი მედიცინა (თერაპია)

ზაზა მთვარელიძე ზაზა მთვარელიძე

გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თამარ გერსამია თამარ გერსამია

კოი-კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თამარ დეკანოიძე თამარ დეკანოიძე

ლაიფმედი - ზურაბ შაქარაშვილის ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თამრიკო მაკალათია თამრიკო მაკალათია

კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თეა ვაწაძე თეა ვაწაძე

პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თემურ ივანიშვილი თემურ ივანიშვილი

თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ზოგადი ქირურგია, კლინიკური ონკოლოგია, პროქტოლოგია, ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თინათინ კირტავა თინათინ კირტავა

მედინვესტი - ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თინათინ კობახიძე თინათინ კობახიძე

XXI საუკუნის მედიცინა - სამკურნალო პლაზმაფერეზის ეროვნული ცენტრი

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია

თინათინ ჩარკვიანი თინათინ ჩარკვიანი

ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა

ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია