მოიძებნა 34 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
L-კარნიტიტინ L-კარნიტიტინ

500მგ კაფსულა #60

მილდროქსინი მილდროქსინი

100მგ/მლ 5მლ ი.ვ საინექციო ხსნარი ამპ.#10

რიპრონატი რიპრონატი

500მგ კაფსულა №60

ანგიოზილი რეტარდი

35 მგ გარსით დაფარული პროლონგირებული მოქმედების ტაბლეტი № 60

იდრინოლი

100 მგ/ მლ 5 მლ ი.ვ. და პარაბულბარულად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10

კარმეტადინი კარმეტადინი

35მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №60

მეტაკარტინი მეტაკარტინი

2გ/10მლ 10მლ შიგნით მისაღები ხსნარი ფლაკონი №10

კარდიტონი კარდიტონი

1გ/10მლ 10მლ პერორალური ხსნარი ფლაკონი №10

ტრიმეტაზიდინი - ჰუმანითი ტრიმეტაზიდინი - ჰუმანითი

35მგ ტაბლეტი №10

პრედუქტალი® OD პრედუქტალი® OD

80მგ პროლონგირებული გამოთავისუფლების მყარი კაფსულა №30

რანექსა® 500 მგ რანექსა® 500 მგ

500მგ პროლონგირებული მოქმედების ტაბლეტი №60

რანექსა® 1000 მგ რანექსა® 1000 მგ

1000მგ პროლონგირებული მოქმედების ტაბლეტი №60

ინტელექტა ინტელექტა

პერორალური ხსნარი ერთჯერადი დოზით 1 გრ / 10 მლ ფლაკონი

მილდროქსინი მილდროქსინი

500მგ მყარი ჟელატინის კაფსულა №60 (10X6)

კარნიფოლი კარნიფოლი

10მლ ფლაკონი #10

პარტნიორი კომპანიები