მოიძებნა 6 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ჰიდროკორტიზონი ჰიდროკორტიზონი

გარეგანი გამოყენების მალამო 1% 10გ ტუბში

პრედნიზოლონი პრედნიზოლონი

0.5% გარეგანი გამოყენების მალამო 10გრ ტუბში

სინაფლანი სინაფლანი

0.025% მალამო გარეგანი გამოყენებისათვის 10გ ტუბი #1

ამეტაზონი მალამო ამეტაზონი მალამო

0.1% 30მლ ადგილობრივი გამოყენების მალამო პოლიმერული მასალის ბოთლი N1

ექტოდერმი ექტოდერმი

1მგ/გ 30გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბი №1

ფარკლობენტი კრემი ფარკლობენტი კრემი

(0,64მგ + 10მგ + 1მგ)/გ 30გ კრემი ლამინირებული ტუბი №1

პარტნიორი კომპანიები