მოიძებნა 5 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ტანკოფეტო ტანკოფეტო

1 გრ ფლაკონი #1

ედიცინი ედიცინი

500მგ ფხვნილი ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი #1, 1გ ფხვნილი ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი #1

ვანკომიცინ-ტევა ვანკომიცინ-ტევა

500მგ ფლაკონი #1, 1000მგ ფლაკონი #1

ვანკორალი ვანკორალი

1გრ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელად ფლაკონი №1

ტეიკოპლანინი-TF ტეიკოპლანინი-TF

400მგ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №5

პარტნიორი კომპანიები