მოიძებნა 5 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ცელ ოქსიგენ იმუნოკომპლექსი ცელ ოქსიგენ იმუნოკომპლექსი

ორალური ხსნარი 250მლ ფლაკონი # 1

ცელლ ოქსიგენ პლიუსი ცელლ ოქსიგენ პლიუსი

ორალური ხსნარი 250მლ

ბულაქსინი ბულაქსინი

პაკეტი #15

მექსიდოლი მექსიდოლი

125მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

მექსიდოლი მექსიდოლი

50მგ/მლ 2მლ ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №10

პარტნიორი კომპანიები