მოიძებნა 6 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ტრანესტატი ტრანესტატი

100მგ/მლ 5მლ ნელი ი.ვ. /ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ამპულა №6

გორდოქსი გორდოქსი

100000კსე/10მლ საინექციო ხსნარი ამპულა #25

როტაკინაზა როტაკინაზა

1 500 000 სე ლიოფილიზირებული ფხვნილი ი.ვ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონში

კონტრიკალი 10 000 კონტრიკალი 10 000

10000კმე ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი და ამპულა გამხსნელი #10

ტრანესტატი ტრანესტატი

500მგ ტაბლეტი №20

ტრენაქსა ტრენაქსა

100მგ/მლ 5მლ ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5

პარტნიორი კომპანიები