მოიძებნა 8 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
გარდე გარდე

50მგ კაფსულა #30

მერექსი მერექსი

1გრ ამპულა #1

პერილაკი პერილაკი

500მგ/500მგ ფხვნილი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №50

ტიენამი ტიენამი

500მგ/500მგ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი №10

ტირექსი ტირექსი

500მგ/500მგ სტერილური ფხვნილი ინტრავენური საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

ლასტინემი-ჰუმანითი ლასტინემი-ჰუმანითი

500მგ+500მგ ფხვნილი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

რონემი-ჰუმანითი რონემი-ჰუმანითი

500მგ ფხვნილი ი.ვ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონი №1

დორენემი დორენემი

500მგ ფხვნილი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №5

პარტნიორი კომპანიები