Nuk
მოიძებნა 32 ჩანაწერი
D-კოლეროლი / D-COLEROL
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: სიროფი 150 მლ
კომპანია: ევროფარმა ჯორჯია
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
D3 ვიტა პლუს / D3 Vita Plus
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: პროლონგირებული გამოყოფის ტაბლეტი #60
კომპანია: გეა
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
აქვადეტრიმი ვიტამინი D3 / Aquadetrim vitamin D3
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: 15 000 სე/მლ შიგნით მისაღები წვეთები 10 მლ მინის ფლაკონში
კომპანია: პოლფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ბონა კიდსი / BONA KIDS
აქტიური ნივთიერება: comb. drug
გამოშვების ფორმა: სუსპენზია 150 მლ
კომპანია: ევროფარმა ჯორჯია
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
დიფეროლი / diferol
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: ტაბლეტი #30
კომპანია: MC Group
მწარმოებელი ქვეყანა: ინგლისი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიგანტოლი / Vigantol
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: 0.5მგ/მლ 10მლ შიგნით მისაღები ზეთოვანი ხსნარი ფლაკონში
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიტაგამა / VITAGAMMA
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: 1000 ს.ე ტაბლეტი №50
კომპანია: ვიორვაგ ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიტაგამა D3 2.000 ს.ე. / VITAGAMMA® D3 2.000 I.E.
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: ტაბლეტი #50; #100
კომპანია: ვიორვაგ ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიტაგამა D3 5.600 ს.ე. / VITAGAMMA® D3 5.600 I.E.
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: ტაბლეტი #20; #50
კომპანია: ვიორვაგ ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიტაგამა D3 დუო / VITAGAMMA® DUO
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: ტაბლეტი #50
კომპანია: ვიორვაგ ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიტალინკ D3 ფორტე / VITALINK D3 FORTE
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: ორალური სპრეი 10 მლ, ბანანის არომატით
კომპანია: FARDI MEDICALS
მწარმოებელი ქვეყანა: ესპანეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიტამინი D3 / Vitamin D3
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: 10 მლ წვეთები ფლაკონი №1
კომპანია: ნიუ ჯორჯია-555
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვაკია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები → ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
ვიტამინი D3 / Vitamin D3
ვიტაფეროლი / Vitaferol
აქტიური ნივთიერება: colecalciferol
გამოშვების ფორმა: 15 მლ ფლაკონი დოზატორით
კომპანია: Walmark
მწარმოებელი ქვეყანა: ჩეხეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები
იუნიკალი D3 / Junical D3
აქტიური ნივთიერება: comb. drug
გამოშვების ფორმა: სიროფი 100მლ
კომპანია: ეს კა იმპექს
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფოსფორისა და კალციუმის ცვლაზე მოქმედი საშუალებები. ძვლის ქსოვილში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი საშუალებები → D3 ვიტამინის პრეპარატები