მოიძებნა 30 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
გრანდაქსინი® გრანდაქსინი®

50მგ ტაბლეტი #20

დორმიკუმი დორმიკუმი

საინექციო ხსნარი 15მგ/3მლ ამპულა #5

ლექსოტანი ლექსოტანი

- 3მგ ტაბლეტი #30

ვალიუმი როშე ვალიუმი როშე

5მგ ტაბლეტი #20

ქსანაქსი ქსანაქსი

0.5 მგ ტაბლეტი № 30

ქსანაქსი ქსანაქსი

0.25 მგ ტაბლეტი № 30

ბრუზეპამი 10მგ/2მლ

10მგ/2 მლ 2 მლ ი.ვ. და ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა #10

სოფანაქსი სოფანაქსი

0.5მგ ტაბლეტი №30

დორმიკუმი დორმიკუმი

7.5მგ ტაბლეტი #10

ზოლომაქსი ზოლომაქსი

1მგ ტაბლეტი #30

ზოლომაქსი ზოლომაქსი

0.5მგ ტაბლეტი #30

სედალონი სედალონი

1მგ ტაბლეტი №30

სედალონი სედალონი

0.5მგ ტაბლეტი №30

სედალონი სედალონი

0.25მგ ტაბლეტი №30

დიაზეპამი ABC დიაზეპამი ABC

5მგ/მლ 20მლ პერორალური წვეთები, ხსნარი ფლაკონი №1

პარტნიორი კომპანიები