მოიძებნა 50 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ლუნიზოლი-სანოველი ლუნიზოლი-სანოველი

150მგ კაფსულა #2

ლუნიზოლი-სანოველი ლუნიზოლი-სანოველი

150მგ კაფსულა #1

ნოფუნგი® ნოფუნგი®

100მგ კაფსულა #7

ნიტროფუნგინი ნიტროფუნგინი

25 მლ ხსნარი

დიფლუკანი დიფლუკანი

150მგ კაფსულა #1, 50მგ კაფსულა #7

დიფლუკანი დიფლუკანი

ხსნარი 2მგ/1მლ ფლაკონი 50მლ

ვიფენდი ვიფენდი

50მგ შემოგარსული ტაბლეტი #14, 200მგ შემოგარსული ტაბლეტი #14

კეტოკონაზოლი კეტოკონაზოლი

- 200მგ ტაბლეტი #10

მიკოფლუ ® მიკოფლუ ®

50მგ კაფსულა #7

კეტოკონაზოლი კეტოკონაზოლი

200მგ ტაბლეტი №100

უმეფლუკი უმეფლუკი

150 მგ კაფსულა №1

ვიფენდი ვიფენდი

200მგ ლიოფილიზატი 10მგ/მლ კონცენტრაციის საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი N1

ფლუმექსი ფლუმექსი

150მგ კაფსულა #2

იტრაციმი იტრაციმი

100მგ მყარი ჟელატინის კაფსულა №15

მიკოსისტი მიკოსისტი

200მგ/100მლ 100მლ საინფუზიო ხსნარი მინის ფლაკონში

პარტნიორი კომპანიები