მოიძებნა 106 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ზოფრანი ზოფრანი

2მგ/მლ 4მლ ი.ვ და ი.მ საინექციო ხსნარი ამპულა №5

გაზივა გაზივა

1000მგ/40მლ 40მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი N1

მაბტერა რიტუქსიმაბი მაბტერა რიტუქსიმაბი

1400მგ/11.7მლ 11.7მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ფლაკონი №1

გა-40 გა-40

1მგ ლიოფილიზირებული ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №5

გემნილი გემნილი

1000 მგ ლიოფილიზებული ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკო

ტაქსოტერი ტაქსოტერი

80მგ/4მლ 4მლ კონცენტრატი, ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად, ფლაკონი №1

ბორტეზომიბი - ჰუმანითი ბორტეზომიბი - ჰუმანითი

ლიოფილიზირებული ფხვნილი საინფ ხსნარის მოსამზ 3.5მგ ფლ №1

კაპეციტაბინი - ჰუმანითი კაპეციტაბინი - ჰუმანითი

500მგ ტაბლეტი №10

გემციტაბინი-ჰუმანითი გემციტაბინი-ჰუმანითი

200მგ ლიოფილიზირებული ფხვნილი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

გემციტაბინი-ჰუმანითი გემციტაბინი-ჰუმანითი

1000მგ ლიოფილიზირებული ფხვნილი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი

6მგ/მლ 41,67მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონი №1

ლეტრომასტი ლეტრომასტი

2,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

დოქსენი დოქსენი

80მგ/2მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამსზადებლად ფლაკონი №1

დოქსენი დოქსენი

20მგ/0.5მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

პატაქსელი პატაქსელი

100მგ/16.7მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

პარტნიორი კომპანიები