მოიძებნა 89 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ატორვასტატინ-ტევა ატორვასტატინ-ტევა

ტაბლეტი #30

სიმგალი სიმგალი

10მგ ტაბლეტი #28, 40მგ ტაბლეტი #28, 20მგ ტაბლეტი #28

კადუეტი კადუეტი

10მგ/10მგ ტაბლეტი #30

ლიპრიმარი ლიპრიმარი

10მგ ტაბლეტი #30;100, 20მგ ტაბლეტი #30, 40მგ ტაბლეტი #30

ტორვიტინი ტორვიტინი

20მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #20

ტორვიტინი ® ტორვიტინი ®

40მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #20

ზო-20® ზო-20®

- 20მგ ტაბლეტი #20

ომაკორი ომაკორი

1000მგ კაფსულა №28 პოლიმერულ კონტეინერში

ტრაიკორი ტრაიკორი

145 მგ ტაბლეტი #30

სიმვასტატინი USP სიმვასტატინი USP

10მგ ტაბლეტი №1000

ლიპრიმარი ST ლიპრიმარი ST

40 მგ ტაბლეტი №30, 20 მგ ტაბლეტი №30, 10 მგ ტაბლეტი №30, 80 მგ ტაბლეტი №30

ბრიუკორი

40 მგ ტაბლეტი N60

ბრიუკორი

20 მგ ტაბლეტი N60

ამვასტანი ამვასტანი

20 მგ ტაბლეტი № 30

მერტენილი მერტენილი

20მგ ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები