Nuk
მოიძებნა 8 ჩანაწერი
ვირუსული დაავადებების თანამედროვე თერაპია: სვლა ადგილზე თუ ნაბიჯი წინ?!
მისამართი: თბილისი , წერეთლის 116, დიდუბე პლაზა-ს შენობა
თარიღი: 2012-11-01
რინიტების მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები
მისამართი: თბილისი,ბიზნეს ცენტრი კალასი
თარიღი: 2013-02-28
საშოს ანთებითი დაავადებების მკურნალობის ოპტიმიზაციის საკითხები
მისამართი: საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია წერეთლის 118, მე-3 პავილიონი
თარიღი: 2013-04-04
LADIVAL - ინოვაციური მზისდამცავი სერია
მისამართი: თბილისი, ბიზნეს ცენტრი კალასი
თარიღი: 2013-06-19
სტეატოჰეპატიტი და სტეატოჰეპატოზი, ჰეპატოპროტექტორების როლი მკურნალობაში
მისამართი: თბილისი, ლესელიძის ქ. 25
თარიღი: 2014-03-27
პატარა აბი - დიდი რევოლუცია
მისამართი: თბილისი, თსსუ-ს ადმინისტრაციული შენობა, ვაჟა-ფშაველას 33
თარიღი: 2014-05-29
საშვილოსნოს მიომის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები
მისამართი: თბილისი, შავთელის ქუჩა № 13, სასტუმრო ამბასადორი
თარიღი: 2015-05-09
ერადიკაციული თერაპია - ახალი შესაძლებლობები!
მისამართი: ქ. თბილისი საგამოფენო ცენტრი ექსპო–ჯორჯია, წერეთლის გამზ. 118. პავილიონი №3
თარიღი: 2016-03-15