Nuk
მოიძებნა 23 ჩანაწერი
სანოსანი - ბავშვის შამპუნი / SANOSAN SHAMPOO
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის დასაბანი საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - გამოიყენება სიცოცხლის პირველი დღიდან
მოცულობა: 200 მლ
სანოსანი - ტალკი / SANOSAN CARE POWDER
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის მოვლის საშუალებები, ბავშვის გაღიზიანებული კანის მოვლის საშუალებები - ტალკი გამშრობი ეფექტით
მოცულობა: 100 გრ
სანოსანი - შხაპის გელი / SANOSAN Wash & Care
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის მოვლის საშუალებები, ბავშვთა ჰიგიენა და კოსმეტიკა, ბავშვის დასაბანი საშუალებები - დასაბანი საშუალება მშრალი და ძალიან მგრძნობიარე კანისათვისთვის
მოცულობა: 400 მლ
სანოსანი Pure & sensitive - დამატენიანებელი ზეთი მგრძნობიარე კანისათვის / SANOSAN CARE OIL
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვთა ჰიგიენა და კოსმეტიკა, ბავშვის მოვლის საშუალებები - საბავშვო ზეთი მგრძნობიარე და ალერგიისადმი მიდრეკილი კანისთვის
მოცულობა: 200 მლ
სანოსანი Pure & sensitive - დამატენიანებელი კრემი მგრძნობიარე კანისათვის / SANOSAN CARE CREAM
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის მოვლის საშუალებები, ბავშვის კანის დამატენიანებელი საშუალებები - სახისა და ტანის კრემი მგრძნობიარე და ალერგიისადმი მიდრეკილი კანისათვის
მოცულობა: 100 მლ
სანოსანი Pure & sensitive - აბაზანის ზეთი მგრძნობიარე კანისათვის / SANOSAN OIL BATH
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის დასაბანი საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - დასაბანი ზეთი მგრძნობიარე კანისთვის
მოცულობა: 200 მლ
სანოსანი Pure & sensitive - დასაბანი ლოსიონი მგრძნობიარე კანის / SANOSAN HEAD-TO-TOE WASH LOTION
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის დასაბანი საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - დასაბანი ლოსიონი ალერგიისკენ მიდრეკილ კანისთვის
მოცულობა: 200 მლ
სანოსანი Pure & sensitive - სველი ხელსახოცი მგრძნობიარე კანისათვის / SANOSAN LOTION CARE WIPES
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვთა ჰიგიენა და კოსმეტიკა, ბავშვის მოვლის საშუალებები - ულტრა რბილი და ფაფუკი სველი ხელსახოცი მგრძნობიარე კანისთვის
მოცულობა: #64
სანოსანი - ბავშვის ზეთი / SANOSAN CARE OIL
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვთა ჰიგიენა და კოსმეტიკა, ბავშვის მოვლის საშუალებები - ბავშვის ზეთი
მოცულობა: 200 მლ
სანოსანი - ბავშვის ლოსიონი / SANOSAN CARE LOTION
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ატოპიური კანის მოვლის საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - ლოსიონი კანის დამცველობითი ფუნქციის შენარჩუნებისათვის
მოცულობა: 200 მლ
სანოსანი - ბავშვის ლოსიონი / SANOSAN CARE LOTION
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვთა ჰიგიენა და კოსმეტიკა, ბავშვის მოვლის საშუალებები - ლოსიონი კანის დამცველობითი ფუნქციის შენარჩუნებისათვის
მოცულობა: 500 მლ
სანოსანი - ბავშვის საპონი / SANOSAN BABY SOAP
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის დასაბანი საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - საპონი სიცოცხლის პირველი დღიდან
მოცულობა: 100 გრ
სანოსანი - კრემი გაღიზიანებული კანისთვის პანთენოლით / SANOSAN PANTHENOL OINTMENT
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის საფენქვეშა არეში გამოსაყენებელი საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - ამშვიდებს ბავშვის მგრძნობიარე კანს საფენის ქვეშ
მოცულობა: 100 მლ
სანოსანი - მკვებავი და დამატენიანებელი კრემი / SANOSAN CARE CREAM
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის კანის დამატენიანებელი საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - ბავშვის კანის დამატენიანებელი და მკვებავი კრემი
მოცულობა: 150 მლ
სანოსანი - მკვებავი და დამატენიანებელი კრემი / SANOSAN CARE CREAM
კომპანია: Sanosan
პროდუქცია: ბავშვის კანის დამატენიანებელი საშუალებები, ბავშვის მოვლის საშუალებები - კრემი სახისა და ტანის კანის მოვლისათვის
მოცულობა: 75 მლ