Nuk
რინიტების მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები
რინიტების მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები

მისამართი: თბილისი,ბიზნეს ცენტრი კალასი
თარიღი: 28/02/2013
ფარმაცევტული კომპანიამ 'STADA' 28 თებერვალს ჩაატარა
კონფერენცია თემაზე:
“რინიტების მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები”


მომხსენებელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი - მაია გოთუა
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი – მიხეილ ჯაში