თეიმურაზ მიქელაძე

  • სპეციალობა: პედიატრია
  • რეგიონული ჰოსპიტალი- ევექსი, კურაციო, მზიური მედი
  • ტელ: 599191315