მედიცინის დოქტორი
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
სპეციალიზაცია: იმუნოლოგია, ბიოქიმია