გიორგი ელისაბედაშვილი

  • სპეციალობა: ენდოსკოპია
  • კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი