დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი

ნარკოლოგიური კლინიკა - ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის მკურნალობა.