Nuk
ლევოსტარი / LEVOSTAR


 

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ლევოფლოქსაცინი

 

ქიმიური დასახელება

 (-)-(შ)-9-ფტორ-2,3-დიჰიდრო-3-მეთილ-10-(4-მეთილ 1-პიპერაზინილ)-7-ოქსო-7H-პირიდო-[1,2,3-დე]1,4-ბენზოქსაზინ-6-კარბონმჟავას ჰემიჰიდრატი. 

 

სამკურნალწამლო ფორმა

0,5% თვალის წვეთები, ხსნარი.

აღწერა: მკრთალი ყვითლიდან, მომწვანო ელფერის მკრთალ-ყვითლამდე ფერის, გამჭვირვალე სითხე, პრაქტიკულად არ შეიცავს მექანიკურ მინარევებს. 

 

შემადგენლობა

1 მლ პრეპარატი შეიცავს

აქტიური ნივთიერება: ლევოფლოქსაცინის ჰემიჰიდრატი 0,512 გ, 0,500 გ ლევოფლოქსაცინზე გაანგარიშებით. 

დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის ქლორიდი, ბენზალკონიუმის ქლორიდი, 1მ მარილმჟავას ხსნარი / 1მ ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი, გასუფთავებული წყალი.  

 

პრეპარატის ათქ კოდი

S01AE05

 

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

გრძნობათა ორგანოები. ოფთალმოლოგიური პრეპარატები. ინფექციის საწინააღმდეგოები. სხვა ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები,

ლევოფლოქსაცინი.

 

ფარმაკოლოგიური თვისებებები

ლევოფლოქსაცინი წარმოადგენს სინთეზურ, ანტიბაქტერიულ, ქიმიოთერაპიულ საშუალებას, მოქმედების ფართო სპექტრით და ოფლოქსაცინის რეცემიული სუბსტანციის L-იზომერით. ოფლოქსაცინის ანტიმიკრობული მოქმედება განპირობებულია პირველ რიგში L-იზომერით. 

 

მოქმედების მექანიზმი

ფტორქინოლონის სახით ლევოფლოქსაცინი მოქმედებს დნმ-დნმ-ჰიდრაზას კომპლექსის და ტოპოიზომერაზა IV-ის დონეზე. 

 

რეზისტენტობის მექანიზმი

ლევოფლოქსაცინისადმი ბაქტერიების რეზისტენტობა შეიძლება განვითარდეს პირველ რიგში ორი მთავარი მექანიზმით, კერძოდ, წამლის ინტრაბაქტერიული კონცენტრაციის დაქვეითებით ან სამიზნე ფერმენტების ცვლილებით, რომლებზეც მოქმედებს სამკურნალო საშუალება. სამიზნე ფერმენტების ცვლილება გაპირობებულია ქრომოსომული გენების მუტაციებით, რომლებიც აკოდირებს დნმ-ჰირაზას  (გყრA და გყრB) და IV ტოპოიზომერაზას IV (პარჩ და პარE; გრლA და გრლB შტაპჰყლოცოცცუს აურეუს-ისთვის). სამკურნალო საშუალების ინტრაბაქტერიული კონცენტრაციის დაქვეითებით განპირობებული რეზისტენტობა ვლინდება ან გარე მემბრანის პორინების გამო (OმპF), რომლებიც ხელს უშლის ფტორქინოლონის გრამდადებით ბაქტერიებში შეღწევას, ან ეფლუქსური ტუმბოების გამო. ეფლუქსით გამოწვეული რეზისტენტობა აღწერილი იყო პნევმოკოკებისთვის  (PმრA), სტაფილოკოკებისთვის (NორA), ანაერობული მიკროორგანიზმებისთვის და გრამუარყოფითი ბაქტერიებისთვის. ამას გარდა,  Kლებსიელლა პნეუმონიაე და  E. ცოლი–სთვის აღწერილი იყო ქინოლონებისადმი რეზისტენტობა განპირობებული პლაზმიდებით (განპირობებული ქნრ გენით).

 

ჯვარედინი რეზისტენტობა

ფტორქინოლონებს შორის შეიძლება გამოვლინდეს ჯვარედინი რეზისტენტობა. შესაძლებელია, რომ ერთეული მუტაციები არ განაპირობებს კლინიკურ რეზისტენტობას, მაგრამ, როგორც წესი, მრავლობითი მუტაციები იწვევს კლინიკურ რეზისტენტობას ყველა სამკურნალო საშუალებისადმი ფტორქინოლონების კლასიდან. გარე მემბრანის პორინების და ეფლუქსის სისტემის ცვლილებას შეიძლება ახასიათებდეს ფართო სუბსტრატული სპეციფიურობა ანტიბაქტერიული საშუალებების რამდენიმე კლასის მიმართ და განაპირობებდეს პოლირეზისტენტობას. 

 

კრიტიკული მნიშვნელობა

EUCAST მიერ (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) ვერსია  4.0, 2014-01-01-ის მიერ  რეკომენდებული კრიტიკული მნიშვნელობა მიკ (მგ/ლ), რომლებიც გამოყოფს ლევოფლოსაცინის მიმართ მგრძნობიარე საშუალოდან მაღალი რეზისტენტობის მქონე მიკროორგანიზმებს, წარმოდგენილია ქვემოთ: 

 

 

paTogenuri mikroorganizmebi

მრძნობიარე 

რეზისტენტული

Pseudomonas spp.

≤ 1 მგ/ლ

>2 მგ/ლ

Staphylococcus spp.

≤ 1 მგ/ლ

>2 მგ/ლ

Streptococcus pneumoniae

≤ 2 მგ/ლ

>2 მგ/ლ

Streptococcus A, B, C, G

≤ 1 მგ/ლ

>2 მგ/ლ

Haemophilus influenzae

≤ 1 მგ/ლ

>1 მგ/ლ

Moraxella catarrhalis

≤ 1 მგ/ლ

>1 მგ/ლ

სხვა პათოგენური მიკროორგანიზმები

≤ 1 მგ/ლ

>2 მგ/ლ

ანტიმიკრობული სპექტრი

შეძენილი რეზისტენტობის განვითარება შეიძლება ვარირებდეს შერჩეული სახეობებისთვის გეოგრაფიის და დროის მიხედვით და სასურველია ადგილობრივი ინფორმაციის მქონე რეზისტენტობაზე, განსაკუთრებით მძიმე ინფექციებისას, ამიტომ რეზისტენტობაზე ან ლევოფლოქსაცინისადმი მიკროორგანიზმების მგრძნობელობაზე ინფორმაცია წარმოადგენს ორიენტირებულს. თუ აუცილებელია, შეიძლება მოითხოვონ ექსპერტის რჩევა იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილობრივი რეზისტენტობის განვითარება ისეთია, რომ შეიძლება კითხვის ქვეშ დადგეს სამკურნალო საშუალების ეფექტურობა, ინფექციის ზოგიერთი ტიპის შემთხვევაში მაინც. შემდეგ ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ იმ სახის ბაქტერიები, რომლებიც ხშირად არის თვალის ისეთი ინფექციების მიზეზი, როგორიცაა კონიუნქტივიტი: 

ანტიმიკრობული სპექტრი-მგრძნობელობის კატეგორია და  რეზისტენტობის დახასიათება  EUჩAშთ მიხედვით:

კატეგორია I:  ხშირად მგრძნობიარე სახეობები

გრამდადებითი აერობები

Staphylococcus aureus (MSSA)*

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyrogenes

Streptococcus viridans

გრამუარყოფითი აერობები

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

(გამოყოფილი ავადმყოფებისგან გარე გარემოდან)

სხვა მიკროორგანიზმები

Chlamydia trachomatis

(პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც დაავადებულნი არიან  Chlamydia გამოწვეული კონიუნქტივიტით გულისხმობს ერთდროულ ანტიმიკრობულ თერაპიას გამოყენებულს სისტემურად).  

კატეგორია II: სახეობები, რომლებისთვისაც შეიძლება პრობლემა იყოს შეძენილი რეზისტენტობა

გრამდადებითი აერობები

Staphylococcus aureus (MRSA)**

Staphylococcus epidermidis

გრამუარყოფითი აერობები

Pseudomonas aeruginosa

(გამოყოფილი ჰოსპიტალიზებული ავადმყოფებიდან)

MSSA* = Staphylococcus aureus  შტამები მგრძნობიარე მეტიცილინისადმი  

MRSA** = Staphylococcus aureus შტამები რეზისტენტული მეტიცილინისადმი

 

?<:მ:₾ცხრილში წარმოდგენილი რეზისტენტობის მონაცემები დაფუძნებულია მრავალცენტრული კვლევების შედეგებზე (ოფთალმოლოგიური კვლევები) ბაქტერიების სახეობებისადმი, რომლებიც გამოყოფილიია ოფთალმოლოგიური ინფექციების მქონე პაციენტებისგან გერმანიაში, 2004 წლის ივნის-ნოემბრეში. 

მიკროორგანიზმები კლასიფიცირებული იყო როგორც ლევოფლოქსაცინისადმი მგრძნობიარე მგრძნობელობის საფუძველზე ინ ვიტრო და პლამზური კონცენტრაციით, რაც მიღწეული იყო მკურნალობის შემდეგ, რაც გამოიყენებოდა სისტემურად. ადგილობრივი გამოყენების შემდეგ ადგილობრივად მიიღწევა უფრო დიდი კონცენტრაცია, ვიდრე პლაზმური. ამის მიუხედავად უცნობია, როგორ შეუძლია ოფთალმოლოგიურად გამოყენებულ (ადგილობრივად) სამკურნალო საშუალების კინეტიკას ლევოფლოქსაცინის ანტიბაქტერიული მოქმედების ცვლილება. 

ბავშვები და მოზარდები  

მოზრდილებში აღნიშნული ფარმაკოდინამიური თვისებები 1 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვების მონაცემების ანალოგიურია. 

ფარმაკოკინეტიკური თვისებები

ოფთალმოლოგიოური გამოყენების შემდეგ ლევოფლოქსაცინი კარგად ინახება ლორწოვან გარსში. 

კვლევებში ჯანმრთელი მოხალისეების მონაწილეობით ლევოფლოქსაცინის საშუალო კონცენტრაცია ლორწოვან გარსში ადგილობრივი გამოყენებიდან 4 და 6 საათის შემდეგ შეადგენდა 17,0 და 6,6 მკგ/მლ-ს. 6-დან 5 სუბიექტში კონცენტაცია შეადგენდა 2 მკგ/მლ-ს და მეტს დოზის გამოყენებიდან 4 საათის შემდეგ. 6-იდან 4 სუბიექტში ეს კონცენტრაცია შენარჩუნებული იყო 6 საათის შემდეგ დოზის გამოყენებიდან. ლევოფლოქსაცინის პლაზმაში კონცენტრაცია გაიზომა 15 ჯანმრთელ მოზრდილ მოხალისეში ოფთალმოლოგიური ხსნარით 15 დღიანი მკურნალობის დროს, რომელიც შეიცავდა ლევოფლოქსაცინს 5 მგ/მლ-ს. პლაზმაში ლევოფლოქსაცინის საშუალო კონცენტრაცია გამოყენებიდან ერთი საათის შემდეგ ვარირებდა 0,86 ნგ/მლ-დან პირველ დღეს 2,05 ნგ/მლ-მდე მეთხუთმეტე დღეს. ყველაზე მაღალი მაქსიმალური კონცენტრაცია 2,25 ნგ/მლ აღინიშნა მეოთხე დღეს, რასაც მოყვა ერთი დოზის ორ დღიანი გამოყენება ყოველ 2 საათში ანუ 8 დოზა დღეში. ლევოფლოქსაცინის მაქსიმალური კონცენტრაცია გაიზარდა 0,94 ნგ/მლ-დან პირველ დღეს 2,15 ნგ/მლ-მდე მეთხუთმეტე დღეს და 1000-ჯერ უფრო დაბალი იყო ვიდრე კონცენტრაცია ლევოფლოქსაცინის სტანდარტული პერორალური დოზების გამოყენებიდან. 

 

მიღების ჩვენება

ლევოსტარი 0.5% თვალის წვეთების ხსნარი ნაჩვენებია თვალის ზედაპირული ბაქტერიული ინფექციების ადგილობრივი მკურნალობისთვის 1 წლის და უფროსი ასაკის პაციენტებში, რომლებიც გამოწვეულია            ლევოფლოქსცინისადმი მგრძნობიარე მიკროორგანიზმებით. 

აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ოფიციალური სახემლძღვანელო ანტიბაქტერიული საშუალებების გამოყენების შესახებ. 

ლევოსტარის 0.5% თვალის წვეთები ხსნარი ნაჩვენებია მოზრდილებში  და ერთი წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებში. 

 

გამოყენების მეთოდი და დოზები

დოზები

მოზრდილები

პაციენტების ყველა კატეგორიის შემთხვევაში პირველ ორ დღეს აწვეთებენ 1-2 წვეთ ხსნარს დაზიანებულ თვალში 2 საათში ერთხელ, მაგრამ არაუმტეს 8-ჯერ დღეში, შემდეგ არაუმეტეს 4-ჯერ დღეში, მკურნალობის დღეებში 3-5. 

განსაზღვრული არ იყო უსაფრთხოება და ეფექტურობა რქოვანას წყლულის და გონოკოკური ოფთალმიის მკურნალობისას ახალშობილებში. 

ბავშვები და მოზარდები

1 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებში იყენებენ იგივე დოზებს, რაც მოზრდილებში. განსაზღვრული არ იყო ლევოსტარი 0.5% თვალის წვეთების ხსნარის უსაფრთხოება და ეფექტურობა 1 წელზე უმცროსი ასაკის ბავშვებში. მონაცემები მისაწვდომი არ არის. 

ხანდაზმული ადამიანები

არ არსებობს დოზის კორექციის აუცილებლობა. 

მკურნალობის ხანგრძლივობა

მკურნალობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმეზე და ინფექციის კლინიკურ და ბაქტერიოლოგიური განვითარებაზე. 

მკურნალობის ხანგრძლივობა შეადგენს დაახლოებით 5 დღეს. 

გამოყენების მეთოდი

ოფთალმოლოგიური გამოყენებისთვის. 

ადგილობრივი გამოყენების რამდენიმე ოფთალმოლოგიური პრეპარატის გამოყენებისას, აუცილებელია ჩაწვეთებას შორის 15 წუთიანი ინტერვალის დაცვა. 

ხსნარის და წვეთოვნის წვერის ხსნარის დაბინძურების აცილებისთვის არ უნდა შეეხონ ქუთუთოებს და მიმდებარე ზონებს ან სხვა ზედაპირს. 

სისტემური აბსორბცია ქვეითდება ცრემლ-ცხვირის არხის ან ქუთუთოების თითებით დახშობისას 2 წუთის განმავლობაში. ამან შეიძლება დააქვეითოს ოფთალმოლოგიური სამკურნალო საშუალებების სისტემური აბსორბცია, რაც ამცირებს სისტემურ გვერდით ეფექტებს და ახდენს ადგილობრივი მოქმედების აქცენტირებას. 

 

გვერდითი მოქმედება

გვერდითი მოქმედება კლასიფიცირებულია შემდეგნაირად:

- ძალიან ხშირი  (≥1/10);

- ხშირი (≥1/100 და <1/10);

- ნაკლებად ხშირი (≥1/1000 და ≤1/100);

- იშვიათი  (≥1/10000 და  ≤1/1000);

- ძალიან იშვიათი (≤1/10000);

- უცნობი სიხშირის გვერდითი რეაქციები (რომლებიც არ შეიძლება შეფასდეს არსებული მონაცემებით); 

მოსალოდნელია, რომ პაციენტების 10%-ში აღინიშნება გვერდითი რეაქციები. როგორც წესი, გვერდითი რეაქციები კლასიფიცირებულია როგორც მსუბუქი ან ზომიერი, წარმოადგენს ტრანზიტორულს და ჩვეულებრივ ვლინდება თვალის დონეზე. 

რადგან სამკურნალო საშუალება შეიცავს ბენზალკონიუმის ქლორიდს, მოქმედმა ნივთიერებამ ან დამხმარე საშუალებებმა შეიძლება გამოიწვიოს კონტაქტური ეკზემა და/ან გაღიზიანება. 

კლინიკური კვლევების და ბაზარზე გაშვების შემდეგ დარეგისტრირებული იყო შემდეგი გვერდითი რეაქციები, რომლებიც ზუსტად ან სავარაუდოდ დაკავშირებულია ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ-ს შემცველი თვალის წვეთებით მკურნალობასთან; 

იმუნური სისტემის დარღვევები

იშვიათი: ექსტრაოკულარული ალერგიული რეაქციები გამონაყარის ჩათვლით. 

ძალიან იშვიათი ცალკეული შემთხვევების ჩათვლით: ანაფილაქსია. 

ნერვული სისტემის დარღვევები:

ნაკლებად ხშირი: თავის ტკივილი. 

თვალის დარღვევები

ხშირი: წვა, მხედველობის სიმკვეთრის დაქვეითება, ლორწოს გამოჩენა სიმძიმის სახით. 

ნაკლებად ხშირი: ქუთუთოების შეწებება, ხემოზი, პაპილარული კონიუნქტივალური რეაქცია, ქუთუთოების შეშუპება, უსიამოვნო შეგრძნება თვალებში, თვალის ქავილი, თვალის ტკივილი, კონიუნქტივიტი, კონიუნქტივაზე ფოლიკულების გამოვლენა, მშრალი თვალის სინდრომი, ქუთუთოების ერითემა, სინათლის შიში. 

კლინიკური კვლევების დროს არ აღინიშნა რქოვანის პრეციპიტატი. 

რესპირატორული, მკერდის და შუასაყრის დარღვევები

ნაკლებად ხშირი: რინიტი

ძალიან იშვიათი უცნობი სიხშირის (რომლებიც არ შეიძლება შეფასდეს არსებული მონაცემების მიხედვით): ხორხის შეშუპება. 

 

უკუჩვენებები

მომატებული მგრძნობელობა ლევოფლოქსაცინის, სხვა ქინოლონების ან ნებისმიერი დამხმარე ნივთიერების მიმართ. 

 

დოზის გადაჭარბება

თვალის წვეთების სახით პრეპარატით დოზის გადაჭარბება ნაკლებსავარაუდოა, სიმპტომები შეიძლება პრეპარატის გვერდითი ეფექტების ანალოგიური იყოს. Lლევოსტარი 0.5%-იანი თვალის წვეთების ხსნარის რამდენიმე დოზის გამოყენების შემდეგ თვალები უნდა დაიბანონ სუფთა (გამდინარე) ოთახის ტემპერატურის წყლით.

აგრეთვე ნებით ან შემთხვევით შიგნით მიღებისას, სიმპტომები შეიძლება იყოს გვერდითი რეაქციების ანალოგიური, ლევოფლოქსაცინის რაოდენობა, რომელსაც შეიცავს ლევოსტარის ერთი ფლაკონი შეადგენს მხოლოდ 25 მგ აქტიურ ნივთიერებას (ჩვეულებრივ ერთეული პერორალური დოზები შეადგენს ლევოფლოქსაცინის 250-500 მგ-ს).

ლევოფლოქსაცინის შემცველობა ერთ ფლაკონში ძალიან ცოტაა იმისთვის, რომ გამოიწვიოს გვერდითი ეფექტები შემთხვევით შიგნით მიღების შემდეგ. 

ბავშვები და მოზარდები 

ერთი წელზე უფროსი ასაკის ბავშვების და მოზარდებისთვის დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში ზომები ანალოგიურია მოზრდილებისა. 

 

განსაკუთრებული მითითებები

ლევოსტარის გამოყენება არ შეიძლება სუბკონიუნქტივირად, უნდა მოერიდონ თვალის წინა კამერაში პირდაპირ ჩაწვეთებას. 

სისტემურად გამოყენებული ფტორქინოლონები დაკავშირებული იყო მომატებული მგრძნობელობის რეაქციებთან ერთი დოზის შემდეგაც კი. თუ ვითარდება ალერგიული რეაქციები ლევოფლოქსაცინით მკურნალობისას, მკურნალობა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. 

როგორც სხვა ანტიბიოტიკებით მკურნალობისას ლევოფლოქსაცინის ხანგრძლივად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი მოქმედებისადმი გამძლე მიკროორგანიზმების უზომო ზრდა, სოკოების ჩათვლით. 

თუ აღინიშნება ინფექციის გაურესება ან არ აღინიშნება კლინიკური გაუმჯობესება შესაბამის ვადებში, მკურნალობა წყდება და გამოიყენება ალტერნატული თერაპია. იმ შემთხვევებში, როდესაც კლინიკურად აუცილებელია ექიმის ნებართვა, პაციენტი უნდა გამოიკვლიონ ბიომიკროსკოპის საშუალებით ნაპრალიანი ლამპით ან ფლუორესცენტული შეღებვის საშუალებით. 

ესქტრაოკულარული ბაქტერიული ინფექციების სიმპტომების არსებობისას არ შეიძლება კონტაქტური ლინზების ტარება. 

ბავშვები და მოზარდები

1 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის განსაკუთრებული მითითებები ანალოგიურია მოზრდილებისა. 

დამხმარე ნივთიერებები ცნობილი ეფექტებით

ლევოსტარი შეიცავს ბენზალკონიუმის ქლორიდს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს თვალების გაღიზიანება. აუცილებელია რბილ კონტაქტურ ლინზებთან კონტაქტის თავიდან აცილება. კონტაქტური ლინზების ამოღება ხდება პრეპარატის გამოყენებამდე და ჩასმა ხდება არანაკლებ 15 წუთის შემდეგ. დამხმარე ნივთერებამ შეიძლება გამოიწვიოს რბილი კონტაქტური ლინზების გაუფერულება. 

ორსულობა, ლაქტაცია და ფერტილობა

ორსულობა

პოტენციური რისკი ადამიანისთვის უცნობია. არ არსებობს შესაბამისი კლინიკური მონაცემები ორსულ ქალებში ლევოფლოქსაცინის გამოყენების შესახებ. 

ცხოველებზე კვლევები ორსულობის ეფექტების, ნაყოფის/ემბრიონის განვითარებას, მშობიარობაზე და მშობიარობის შემდგომ განვითარებაზე არასაკმარისია. 

ლევოსტარის გამოყენაბა უკუნაჩვენებია ორსულობის დროს, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც დედისთვის პოტენციური სარგებელი აჭარბებს ნაყოფის პოტენციურ რისკს. 

ლაქტაცია

ლევოფლოქსაცინი გამოიყოფა ლაქტატში, თუმცა ლევოსტარის თერაპიული დოზების გამოყენებისას მოსალოდნელი არ არის ბავშვში გვერდითი რეაქციების გამოვლენა. ლევოსტარი არ უნდა გამოიყენონ ლაქტაციის დროს იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც დედისთვის პოტენციური სარგებელი აჭარბებს ნაყოფის პოტენციურ რისკს.

ფერტილობა

ლევოფლოქსაცინი გავლენას არ ახდენდა ვირთხების ფერტილობაზე, რომლებშიც გამოიყენებოდა ადამიანისთვის მაქსიმალურ დოზაზე მეტი ოფთალმოლოგიურად. 

გავლენა ავტომობილის მართვის და სპეციალურ აღჭურვილობასთან მუშაობის უნარზე

ლევოსტარს გააჩნია უმნიშვნელო გავლენა ავტომობილის მართვის და სპეციალურ აღჭურვილობასთან მუშაობის უნარზე. 

ადგილობრივმა ოფთალმოლოგიურმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის მსუბუქი, დროებითი დარღვევები. ამ შემთხვევებში პაციენტმა უნდა მოიცადოს დარღვევების გაქრობამდე ავტომობილის მართვის ან ტექნიკასთან მუშაობამდე. 

 

წამლისმიერი ურთიერთქმედება

ლევოფლოქსაცინთან სამკურნალო საშუალებების ურთიერთქმედების შესახებ სპეციფიკური კვლევები არ ჩატარებულა. ლევოფლოქსაცინის პლაზმური კონცენტრაციები ოფთალმოლოგიური გამოყენების შემდეგ 1000-ჯერ მცირეა ვიდრე პერორალური მიღებისა, ამიტომ სისტემური გამოყენებისთვის აღნიშული ურთიერთქმედება არ წარმოადგენს კლინიკურად მნიშვნელოვანს. როდესაც გამოიყენება ლევოსტარი რამდენიმე ადგილობრივი პრეპარატის ერთდროული გამოყენებისას აუცილებელია ჩაწვეთებას შორის თხუთმეტ-წუთიანი ინტერვალების დაცვა. 

 

შენახვის პირობები

ინახება არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე, ორიგინალ შეფუთვაში.  

ინახება ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელ ადგილზე. 

შენახვის ვადა: 3 წელი. 

ფლაკონის გახნის შემდეგ წვეთები უნდა გამოიყენონ 4 კვირის განმავლობაში. 

 

აფთიაქიდან გაცემის პირობები

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III, რეცეპტის გარეშე.

 

შეფუთვა

5 მლ ხსნარი პოლიეთილენის ფლაკონში. ფლაკონი დახურულია ხრახნიანი საწვეთურით და დამცავი რგოლით. ფლაკონი ინსტრუქციასთან ერთად მოთავსებულია მუყაოს შეფუთვაში. 

 

 

სად შევიძინოთ?