3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა.
3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა.

2019 წლიდან, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი იზრდება.
თარიღი: 03/12/2018

3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა.

 

ამ თარიღთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის უფროსმა ნუცი ოდიშარიამ და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა - მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსმა მარი წერეთელმა ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიაციარები მოინახულეს. შეხვედრა გაიმართა დაწესებულების ხელმძღვანელთაც, რომელსაც დაგეგმილი ცვლილებები გააცნეს. 

 

2019 წლიდან,  სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი იზრდება.  გასულ წელთან შედარებით ის   7 690 000 ლარით  გაიზარდება და 2019 წლისათვის  35 890 000 ლარს შეადგენს.

 

პროგრამის ბიუჯეტის ზრდა მიზნად ისახავს დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესისა და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობას,  შშმ ბავშვებისა და შშმ პირებისათვის განკუთვნილი მომსახურობების  მხარდაჭერასა და გაძლიერებას, ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული,  ალტერნატიული სერვისების განვითარებას.

 

გაზრდილი ბიუჯეტი სხვადასხვა მომსახურებებში ჩართულ  3700-მდე ბენეფიციარს შეეხება.

 

განსაკუთრებულად გაიზარდა სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 

 

-  სათემო მომსახურების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციართა, მათ შორის ბავშვების, დღიური თანხა  20 ლარამდე გაიზრდება, ხოლო შშმ ბავშვების მცირე საოჯახო ტიპის სახლების და დამოუკიდებელი ცხოვრების მომსახურების ფარგლებში ბენეფიციართა დღიური თანხი 30 ლარამდე (ნაცვლად 20 ლარისა)

-  მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ნათესაური შშმ პირებისთვის - თვეში 375 ლარამდე გაიზრდება, და რეგულარული  შშმ ბავშვებისთვის - თვეში 900 ლარამდე.  

ასევე დაგეგმილია შშმ ბავშვების და შშმ პირების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდაც.