ოჯახის ექიმი, პედიატრი, 'თერაპიის სახლის' დირექტორატის წევრი.

1991 წლიდან 'თერაპიის სახლის' წამყვანი ექიმი. პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება გერმანიის ქ. ჰერდეკეს საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ანთროპოსოფიულ მედიცინაში თეორიულ-პრაქტიკული სემინარის სრული კურსი (4 თვის განმავლობაში) შვეიცარიის ქ. არლესჰაიმ -ში ლუკას კლინიკის ბაზაზე; რეგულარული მონაწილეობა ექიმთა საერთაშორისო კონფერენციებში შვეიცარიასა და გერმანიაში.