პედიატრი, ევრითმისტი
დამატებითი მონაცემები
კვალიფიკაციები გერმანიაში.
სისტემატური მონაწილეობა სამედიცინო კონფერენციებში, სამედიცინო კურსებში და ასევე ექიმებისა და მშობლებისათვის გამართულ სემინარებში.