განათლება:

• 1998-2004 – სამხედრო-სამედიცინო ფაკულტეტი , სამხედრო ექიმი.
– თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

• 2005-2009 – რეზიდენტურა კრიტიკულ მედიცინაში.
– თსსუ, დიპლომის შემდგომი განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.

• 2010 – რეზიდენტურა ანესთეზიოლოგიაში.
– თსსუ, დიპლომის შემდგომი განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

• 2014-დღემდე – კარდიოანესთეზიოლოგი, კარდიოინტენსიური თერაპიის ექიმი-რეანიმატოლოგი.
– კარდიოქირურგიული კლინიკა ,, ღია გული’’

• 2017-დღემდე – ექიმი ანესთეზიოლოგი.
– ალ.ალადაშვილის სახელობის კლინიკა.

• 2013-2014 – ბავშვთა და მოზრდილთა ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი.
– შპს ,,ნიუ ჰოსპიტალსი”.

• 2009-2014 – ბავშვთა და მოზრდილთა ინტენსიური თერაპიის ექიმი.
– ჯო-ენის სამედიცინო ცენტრი.

• 2009-2013 – რეანიმატოლოგი, კრიტიკული და გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი.
– აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი.

• 2005-2009 – რეზიდენტი , კრიტიკული და გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი.
– აკად. ნ. ყიფშიძის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა.

• 2003-2009 – ექთანი, კრიტიკული და გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი.
– აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი.

• 2003-2009 – ექთანი.
– კატასტროფის მედიცინის ცენტრი.

• 2007-2008 – ექთანი.
– სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ,,არდი’’.

 

პროფესიონალური კვალიფიკაციები:

• 2001 – სერთიფიკატი: PIMS, IPM პროგრამები.

• დისტანციული სწავლება გადაუდებელ მედიცინასა და ბირთვულ უსაფრთხოებაში

• 2002 – სერთიფიკატი: CEP პროექტი.
– კურსი ,,ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”.

• 2003 – AIHA, PfHP, NCDCMS სემინარები ,,ჰოსპიტალური მოვლა და ინფექციის კონტროლი”.

• 2003 – სემინარი: გადაუდებელ და სამხედრო მედიცინაში.
– კატასტროფების მართვის სიმპოზიუმი “Medcare 2003”.

• 2006- გადაუდებელი მედიცინის სწავლების ცენტრი, BLS, ALS, BTLS & ATLS კურსები.

• 2009 – სახელმწიფო სერთიფიკატი , ,კრიტიკული მედიცინა”.

• 2010 – სახელმწიფო სერთიფიკატი “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგია”

• 2012 – სახელმწიფო სერთიფიკატი ,,ბავშვთა ანესთეზიოლოგია”.

• 2012 – სახელმწიფო სერთიფიკატი ,,ბავშვთა კრიტიკული მედიცინა”.

• 2012 – ევროპული განათლება ანესთეზიოლოგიაში, კურსი I ,,რესპირატორული სისტემა”.

• 2013 – ევროპული განათლება ანესთეზიოლოგიაში, კურსი II ,,გულსისხლძარვთა სისტემა”.

• 2013 – ზალცბურგის სამედიცინო სემინარები ბავშვთა გადაუდებელ მედიცინაში.

• 2014 – ევროპული განათლება ანესთეზიოლოგიაში, კურსი III ,,ინტენსიური თერაპია, გადაუდებელი თერაპია, სისხლის პროდუქტების ტრანსფუზია.”

• 2015 – ევროპული განათლება ანესთეზიოლოგიაში, კურსი IV ,,დედა და ბავშვი”.

• 2016 – ევროპული განათლება ანესთეზიოლოგიაში, კურსი V ,,ნევროლოგია, რეგიონული ანესთეზია, ტკივილის მართვა”.

• 2016 – “საერთაშორისო კონფერენცია ანესთეზიოლოგიასა და ინტენსიურ თერაპიაში, GEOANESTHESIA – 2016 (ჯეოანესთეზია 2016).

• 2017 – ევროპული განათლება ანესთეზიოლოგიაში, კურსი VI ,,ცალკეული მიმართულებები პერიოპერაციულ მედიცინაში.

• 2017 – ანესთეზიოლოგიის ევროპული სწავლების კომიტეტი (EEA).

• 2017 – საერთაშორისო კონფერენცია ანესთეზიოლოგიასა და ინტენსიურ თერაპიაში , GEOANESTHESIA – 2017 (ჯეოანესთეზია 2017).

• 2018 – ტრენინგი “რეგიონული ანეთეზია ულტრაბგერის კონტროლით”
DEGUM აკრედიტაციის სამეცნიერო-პრაქტიკული კურსი.

• 2018 – USABCD კურსი ტრანსთორაკალურ ექოკარდიოგრაფიაში “Basic FATE’’.

• 2018 – საგანმანათლებლო პროგრამა ანესთეზიოლოგიაში,
Open Medical Institute- ვენის საუნუვერსიტეტო კლინიკა, ავსტრია

• 2018 – საერთაშორისო კონფერენცია ანესთეზიოლოგიასა და ინტენსიურ თერაპიაში, GEOANESTHESIA – 2018 (ჯეოანესთეზია 2018).

 

ასოციაციის წევრი:

• 2009-დღემდე – საქართველოს ანესთეზიოლოგთა და რეანიმატოლოგთა ასოციაციის წევრი.

• 2013-დღემდე – ანესთეზიოლოგიის ევროპის საზოგადოების წევრი.