გოჩა ფირცხალაიშვილი


ენდოსკოპისტი
პროფესიული გამოცდილება
2003 წლიდან დღემდე. ქ. თბილისი. „ინტერკლინიკა“, ა. ალადაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა - ენდოსკოპისტი.
1996 – 2002 წწ. ქ. მოსკოვი. #3 კლინიკური საავადმყოფო - ენდოსკოპისტი.
1994 – 1996 წწ. ქ. მოსკოვი. #2 ვეტერანთა სამედიცინო დაწესებულება - ენდოსკოპისტი.
1994 წ. ქ. მოსკოვი. ნ.ვ. სკლიფასოვსკის სახ. სასწრაფო დახმარების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - ენდოსკოპისტი.
1990 – 1993 წწ. ქ. მოსკოვი. #23 კლინიკური სამედიცინო დაწესებულება - ენდოსკოპისტი.
1986 – 1988 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - ზოგადი ქირურგიის კათედრა - ორდინატურა.
განათლება, კვალიფიკაცია
1980 – 1986 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.
1990 – 1993 წწ. ქ. მოსკოვი. სამედიცინო აკადემია - ქირურგიის კათედრის ასპირანტი.
1993 წ. ქ. მოსკოვი. სამედიცინო აკადემია - დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად.
2003 წ. ქ. მოსკოვი. დიპლომსშემდეგი განათლების სამედიცინო აკადემია - დოქტორის ხარისხი.