ეთერ ხითარიშვილი

  • სპეციალობა: ნევროლოგია
  • მე-5 კლინიკური საავადმყოფო - ღია გული

ეთერ ხითარიშვილი - ნევროლოგი, ნევროლოგიისა და ინტერვენციული ნევროლოგიის მიმართლების ხელმძღვანელი