დავით ზურაბაშვილი

  • სპეციალობა: ფსიქიატრია
  • ფსიქიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი