დავით რეხვიაშვილი

  • სპეციალობა: პედიატრია
  • ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა BAC

განათლება:
ინსტიტუტი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ექიმი ტრავმატოლოგ-ორთოპედის სახლემწიფო სერტიფიკატი-2008
ექიმი მკურნალის სახელმწიფო სერტიფიკატი -2003
ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელმწიფო სერტიფიკატი 2003
ექიმი პედიატრის სახელმწიფო სერტიფიკატი-1999

სამუშაო გამოცდილება: 
ბავშვთა ახალი კლინიკა – დირექტორი 2012 წლიდან დღემდე.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ,,პედიატრი” – დირექტორი – 2008-დღემდე
“ტრავმატოლოგიური” საავადმყოფო - მიმღებ-საკონსულტაციო განყოფილების გამგე - 
2004-2008
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ,,პედიატრი” – მთავარი ექიმი – 2003 -2004.
OSCE მისია საქართველოში - ზოგადი პრაქტიკის ექიმი - 2002–2004
ქ. თბილისის საგანგებო სიტუაციების სასწრაფო დახმარების ცენტრი- ზოგადი 
პრაქტიკის ექიმი. 2001-2002
სასწრაფო დახმარება ,,კონკორდი” - ექიმი პედიატრი - 1999-2002