დალი ჭოღოშვილი

  • სპეციალობა: პედიატრია
  • სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი -ჰარმონია