ბესო ბაინდურაშვილი

  • სპეციალობა: ნევროლოგია
  • ნეიროგანვითარების ცენტრი
  • ტელ: 593 31 62 65