Nuk
ანტიაგრეგანტების როლი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში
ანტიაგრეგანტების როლი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში

მისამართი: თბილისი, აფაქიძის ქ.11, ტიფლის ბიზნეს ცენტრი
თარიღი: 15/11/2016