Nuk
გრანი-დენკ 1მგ/მლ / Grani-Denk 1mg/ml


კონცენტრატი საინექციო ან საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად – გამოიყენება ინტავენურად
5-HT3 რეცეპტორის ანტაგონისტი
აქტიური ნივთიერება: გრანისეტრონი

წამლის ანოტაცია: ინფორმაცია მომხარებლისათვის
მედიკამენტის მიღებამდე საჭიროა ინსტრუქციიის სრულად წაკითხვა.
 საჭიროა ინსტრუქციის შენახვა, შესაძლოა წარმოიშვას მისი ხელახალი გაცნობის საჭიროება.
 თუ წარმოიშვა დამატებითი შეკითხვები უნდა მიემართოს მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.
 აღნიშნული მედიკამენტი განკუთვნილია მხოლოდ პაციენტისთვის და არ შეიძლება მისი მიცემა სხვისთვის. ის შეიძლება საზიანო იყოს სხვისი ჯანმრთელობისათვის მსგავსი სიმპტომების არსებობის შემთხვევაშიც კი.
 თუ რომელიმე გვერდითი ეფექტი მიიღებს სერიოზულ სახეს, ან გამოვლინდება ისეთი სიმპტომები, რომელიც არ იყო აღნიშნული მოცემულ ინსტრუქციაში, უნდა მიემართოს მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.


აღნიშნულ ინსტრუქციაში მოცემულია:
1. რა არის გრანი-დენკ 1მგ/მლ და რისთვის გამოიყენება იგი;
2. გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის მიღებამდე;
3. გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის მიღების წესი;
4. შესაძლო გვერდითი ეფექტები;
5. გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის შენახვის წესი;
6. დამატებითი ინფორმაცია.


1. რა არის გრანი-დენკ 1მგ/მლ და რისთვის გამოიყენება იგი
გრანისეტრონ დენკის აქტიური ნივთიერებაა გრანისეტრონი. იგი მიეკუთვნება “5-HT3 რეცეპტორების ანტაგონისტების”, იგივე ღებისნების საწინააღმდეგო პრეპარატების ჯგუფს.
გრანი-დენკ 1მგ/მლ გამოიყენება სხვა პრეპარატებით, მათ შორის სიმსივნის სამკურნალოდ ჩატარებული ქიმიოთერაპიით ან სხივური თერაპიით გამოწვეული ან ოპერაციის შემდეგ განვითარებული გულისრევის და ღებინების პრევენციის ან მკურნალობის მიზნით.  
საინექციო ხსნარი შეიძლება დაინიშნოს მოზრდილებში, მოზარდებში და ბავშვებში 2 წლის ასაკიდან.

სიფრთხილის ზომები
გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის მიღებამდე პაციენტმა უნდა მიმართოს მკურნალ ექიმს, ექთან ან ფარმაცევტს თუ მას აღენიშნება შემდეგი: 
- თუ ნაწლავის ობსტრუქციის გამო აღინიშნება პრობლემები ნაწლავის პერისტალტიკის მხივ;
- თუ პაციენტს აქვს გულის პრობლემა ან უტარდება სიმსივნის საწინააღმდეგო მკურნალობა, რამაც შესაძლებელია დააზიანოს გული ან თუ ორგანიზმში აღინიშნება კალიუმის, ნატრიუმის ან კალციუმის დონის დისბალანსი (ელექტროლიტური დისბალანსი);
- 5-HT3 რეცეპტორების ანტაგონისტების ჯგუფიდან სხვა რომელიმე პრეპარატის გამოყენება. მათ შორის დოლასეტრონი და ონდანსეტრონი, რომლებიც გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის მსგავსად გამოიყენება გულისრევის და ღებინების პრევენციის და მკურნალობისთვის. 

სხვა პრეპარატებთან ურთიერთქმედება
უნდა მიემართოს მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს თუ პაციენტი მკურნალობს ან უახლოეს პერიოდში იღებდა ან აპირებს სხვა პრეპარატის გამოყენებას. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან გრანი-დენკ 1მგ/მლ-მ შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს სხვა პრეპარატების მოქმედებაზე ან პირიქით, სხვა პრეპარატებმა იმოქმედონ აღნიშნული ინექციაზე/ინფუზიაზე.  
უნდა მიემართოს მკურნალ ექიმს, ექთანს ან ფარმაცევტს განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი იღებს შემდეგ პრეპარატებს:
- გულის დარღვეული რითმის სამკურნალო საშუალებების
- 5-HT3 რეცეპტორების ანტაგონისტების ჯგუფის სხვა პრეპარატები, როგორიცაა დოლასეტრონი ან ონდანსეტრონი (იხილეთ პუნქტი “სიფრთხილის ზომები”);
- ფენობარბიტალი, ეპილეფსიის სამკურნალო პრეპარატი.
- კეტოკონაზოლი, პრეპარატი, რომელიც გამოიყენებასოკოვანი ინფექციების სამკურნალოდ
- ერითრომიცინის ჯგუფის ანტიბიოტიკი, რომელიც გამოიყენება ბაქტერიული ინფექციების სამკურნალოდ

ორსულობა და ლაქტაციის პერიოდი
თუ პაციენტი არის ორსულად ან გეგმავს დაორსულებას ან ლაქტაციის პარიოდში, ასეთ შემთხვევაში პრეპარატის ინექცია ან ინფუზია უნდა მოხდეს ექიმის მითითების შესაბამისად. 
ნებისმიერი პრეპარატის მიღებამდე, უნდა მიემართოს მკურნალ ექიმს, ექთანს ან ფარმაცევტს. 

მანქანის და სხვა მექანიზმების მართვა:
გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ს გამოყენება არ ახდენს მანქანისა და სხვა მოწყობილობების მართვაზე რაიმე სახის ეფექტს

3. გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის მიღების წესი
ინექცია ან ინფუზია კეთდება მხოლოდ ექიმის ან ექთნის მიერ. გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის დოზა ცვალებადობს პაციენტის შესაბამისად. იგი დამოკიდებულია ასაკზე, წონაზე და იმაზე, თუ რისთვის ინიშნება პრეპარატი: გულისრევის და ღებინების პრევენციის თუ მკურნალობის მიზნით. ექიმის შეარჩევს პაციენტის შესაბამის დოზას. 
გრანი-დენკ 1მგ/მლ ინიშნება ინტრავენურად ინექციის ან ინფუზიის სახით.
სხივური თერაპიის ან ქიმიოთერაპიის შემდეგ განვითარებული გულისრევის და ღებინების პრევენცია: 
ინექცია ან ინფუზია კეთდება სხივური თერაპიის ან ქიმიოთერაპიის ჩატარებამდე. ვენაში ინექცია ან ინფუზია გრძელდება დაახლოებითY 30 წამი (ინექცია) ან 5 წუთი (ინფუზია) და ჩვეულებრივი დოზა შეადგენს 1-3 მგ-ს. პრეპარატი უნდა განზავდეს ინექციის გაკეთებამდე.

სხივური თერაპიის ან ქიმიოთერაპიის შემდეგ განვითარებული გულისრევის და ღებინების მკურნალობა: 
ინექცია ან ინფუზია გრძელდება დაახლოებით 30 წამი (ინექცია) და 5 წუთი (ინფუზია) და ჩვეულებრივი დოზა შეადგენს 1-3 მგ-ს. პრეპარატი უნდა განზავდეს ინექციის გაკეთებამდე. პირველი დოზის მიღების შემდეგ დისკომფორტის შესამცირებლად შესაძლებელია საჭირო გახდეს დამატებითი ინექციის ან ინფუზიის ჩატარება. Iნექციებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 10 წუთი მაინც. გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის მაქსიმალური დღიური დოზა შეადგენს 9მგ-ს. 

კომბინირება სტეროიდებთან
ინექციის ან ინფუზიის ეფექტურობა შესაძლებელია გაიზარდოს გარკვეული პრეპარატებით, ე.წ. ადრენოკორტიკოსტეროიდებით. სტეროიდის შემთხვევაში 8-20მგ დექსამეტაზონი ინიშნება სხივურ თერაპიამდე ან ქიმიოთერაპიამდე ან 250მგ მეთილპრედნიზოლონი ინიშნება როგორც სხივური თერაპიის ან ქიმიოთერაპიის დაწყებამდე, ასევე მის შემდეგაც. 

ბავშვებში სხივური თერაპიის ან ქიმიოთერაპიის შემდეგ განვითარებული გულისრევის და ღებინების მკურნალობა ან პრევენცია:
როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ბავშვებში გრანი-დენკ 1მგ/მლ ინიშნება ინტრავენური ინფუზიის სახით, ხოლო დოზა დამოკიდებულია ბავშვის წონაზე. საინფუზიო ხსნარი უნდა განზავდეს და გაკეთდეს ქიმიოთერაპიის ან სხივური თერაპიის დაწყებამდე 5 წუთის განმავლობაში. ბავშვებში დღეში ინიშნება მაქსიმუმ 2 დოზა სულ მცირე 10 წუთიანი ინტერვალის გამოტოვებით. 

ოპერაციის შემდეგ განვითარებული გულისრევის და ღებინების მკურნალობა:
ინტრავენური ინექცია მიმდინარეობს დაახლოებით 30 წამიდან (ინექცია) 5 წუთამდე (ინფუზია) და ჩვეულებირივი დოზა შეადგენს 1მგ-ს. გრანი დენკ 1მგ/მლ-ს მაქსიმალური დღიური დოზა შეადგენს 3მგ-ს. 

ბავშვებში ოპერაციის შემდეგ განვითარებული გულისრევის და ღებინების პრევენცია და მკურნალობა:
ბავშვებში არ შეიძლება აღნიშნული ინექციის შეყვანა ოპერაციის შემდეგ განვითარებული გულისრევის და ღებინების პრევენციის და მკურნალობის მიზნით. 

გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის დოზის გადაჭარბება
იმის გამო, რომ ინექცია ან ინფუზია კეთდება მკურნალი ექიმის ან ექთნის მიერ, შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა დოზის გადაჭარბება. თუმცა ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მიმართოს მკურნალ ექიმს ან ექთანს. დოზის გადაჭარბების სიმპტომია ზომიერი თავის ტკივილი. მკურნალობა სიმპტომურია. 
პრეპარატების გამოყენების შესახებ დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში უნდა მიემართოს მკურნალ ექიმს, ექთანს ან ფარმაცევტს. 

4. შესაძლო გვერდითი ეფექტები;
ყველა პრეპარატის მსგავსად გრანი-დენკ 1მგ/მლ-მაც შესაძლებელია გამოიწვიოს გვერდითი ეფექტები, თუმცა ისინი ყველას არ უვითარდება. 
გვერდითი ეფექტების შესაფასებლად ჩვეულებრივ გამოიყენება შემდეგი კლასიფიკაცია:

ძალიან ხშირი:

უფრო მეტი ვიდრე 10-ში 1;

ხშირი:

მეტი ვიდრე 100-ში 1, მაგრამ ნაკლები ვიდრე 10-ში 1

არახშირი:

მეტი ვიდრე 1 1000-ში, მაგრამ ნაკლები ვიდრე 100-ში 1

იშვიათი:

მეტი ვიდრე 10 000-ში ერთი, მაგრამ ნაკლები ვიდრე ერთი 1000-ში

ძალიან იშვიათი:

1 ან ნაკლები 10 000, ინდივიდუალური შემთხვევების ჩათვლით

უცნობი:

არსებული მონაცემების საფუძველზე ვერ მოხერხდა  შეფასება

თუ პაციენტს გამოუვლინდება ქვემოთ მითითებული პრობლემები, მან დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს მკურნალ ექიმს:
- ალერგიული რეაქციები (ანაფილაქსია). მისი ნიშნებია სახის, კისრის, ენის და პირის ღრუს შეშუპება, სუნთქვის ან ყლაპვის გაძნელება;
სხვა გვერდითი ეფექტები, რაც შესაძლებელია განვითარდეს აღნიშნული პრეპარატის მიღებისას:

ძალიან ხშირი:
- თავის ტკივილი;
- ყაბზობა. მკურნალი ექიმი გააკონტროლებს პაციენტის მდგომარეობას.

ხშირი:
- უძილობა;
- ღვიძლის ფუნქციის მაჩვენებლების ცვლილება, რაც შესაძლებელია გამოვლინდეს სისხლის ანალიზებით;
- ფაღარათი.

არახშირი:
- გამონაყარი ან კანის მხრივ გამოვლენილი ალერგიული რეაქციები ან ჭინჭრის ციება (ურტიკარია). მისი ნიშნები შეიძლება იყოს სიწითლე, ქავილის გამომწვევი ამობურცული ადგილები;
- აღინიშნება ცვლილებები გულისცემის (გულის რითმის) და ეკგ-ს (გულის ელექტრული აქტივობის ჩანაწერი);
- არანორმალური, უნებლიე მოძრაობები, მათ შორის კანკალი, კუნთების რიგიდობა და კონტრაქტურები;

ნებისმიერი გვერდითი ეფექტის გამოვლენის შემთხვევაში, ან ისეთი ეფექტის გამოვლენისას, რაც არ არის მითითებული აღნიშნულ ინსტრუქციაში, უნდა მიემართოს მკურნალ ექიმს, ექთანს ან ფარმაცევტს.

5. გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის შენახვის წესი
ინახება ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
ინახება 25°C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე.
არ შეიძლება გაყინვა.
ამპულები ინახება მუყაოს კოლოფში სინათლისგან დაცვის მიზნით.
არ შეიძლება პრეპარატის გამოყენება ამპულაზე ან კოლოფზე მითითებული შენახვის ვადის გასვლის შემდეგ. შენახვის ვადა ნიშნავს თვის ბოლო დღეს.
არ შეიძლება გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ს გამოყენება თუ ხსნარი არ არის სუფთა და თავისუფალი ნაწილაკებისაგან.

შენახვის ვადა
გაუხსნელი ამპულა: ინახება 3 წელი
გახსნის შემდეგ: გამოიყენება დაუყონებლივ
გაზავების შემდეგ: იხილეთ “ინფორმაცია მხოლოდ ექიმებისათვის ან სამედიცინო პერსონალისათვის”
არ შეიძლება პრეპარატის გადაგდება საკანალიზაციო წყალში ან საყოფაცხოვრებო ნაგავში. გამოუყენებელი პრეპარატის განადგურების შესახებ უნდა მიემართოს ფარმაცევტს. აღნიშნული ზომები საჭიროა გარემოს დასაცავად.

ფარმაკოლოგიური თვისებები:
ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ღებისნების საწინააღმდეგო პრეპარატები, სეროტონინ (5-Hთ3) ანტაგონისტები.
აქთ კოდი: A04AA02
გრანისეტრონი წარმოადგენს ძლიერ ანტიემეტურ და 5-ჰიდროქსიტრიპტამინის (5-HT3) სელექტიურ ანტაგონისტს. რადიოაქტიულად მონიშნული ლიგანდის საშუალებით ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინა, რომ გრანისეტრონს აქვს ძალიან უმნიშვნელო აფინურობა სხვა ტიპის რეცეპტორების, მათ შორის 5-HT -ის და დოპამინის D2 მისაერთებელი ადგილების მიმართ. 
გამოვლენელია ურთიერთქმედება ნეიროტროპულ და სხვა აქტიურ ნივთიერებებთან, რადგან იგი მოქმედებს P 450 ციტოქრომაზე. 
In vitro კვლევებით გამოვლინდა, რომ ციტოქრომ P450-ის ქვეჯგუფი - 3A4 (რომელიც მონაწილეობს ზოგიერთი ძირითადი ნარკოტიკული საშუალების მეტაბოლიზმში) არ მოდიფიცირდება გრანისეტრონის მიერ. მართალია კვლევებით გამოვლინდა, რომ კეტოკონაზოლი აინჰიბირებს გრანისეტრონის რგოლის დაჟანგვას, მაგრამ ითვლება, რომ ეს არ არის კლინიკურად მნიშვნელოვანი.  
მართალია 5-HT -ის რეცეპტორის ანტაგონისტების შემთხვევაში გამოვლინდა QT ინტერვალის გახანგრძლივება, მაგრამ აღნიშნული მოვლენა იმდენად იშვიათი და უმნიშვნელოა, რომ ჯანმრთელ პირებში ამას არ ექცევა ყურადღება. მიუხედავად ამისა სასურველია, რომ მოხდეს ორივე, როგორც ეკგ მონიტორინგი, ასევე კლინიკურ გამოვლინებებზე დაკვირვება, იმ შემთხვევაში როდესაც პაციენტს კომბინირებულად მკურნალობენ სხვა პრეპარატებით, რომლებიც ახანგრძლივებენ QT ინტერვალს.  

გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ის შემადგენლობა:
აქტიური ნივთიერება არის გრანისეტრონი (ჰიდროქლორიდის სახით).
თითოეული 1მლ ამპულა შეიცავს 1მგ გრანისეტრონს გრანისეტრონის ჰიდროქლორიდის სახით 1მლ სტერილურ ხსნარში.
თითოეული 3მლ ამპულა შეიცავს 3მგ გრანისეტრონს გრანისეტრონის ჰიდროქლორიდის სახით 3მლ სტერილურ ხსნარში.
სხვა დამხმარე ინგრედიენტებია: ნატრიუმის ქლორიდი, ლიმონის მჟავას მონოჰიდრატი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი და საინექციო წყალი.

გაცემის წესი:
გაიცემა: რეცეპტით

გრანი-დენკ 1მგ/მლ-ს ფიზიკური მონაცემები და შეფუთვა
გრანი-დენკ 1მგ/მლ არის სუფთა, უფერო კონცენტრატი საინექციო ან საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად. 
შეფუთვა: გრანი-დენკ 1მგ/მლ #5 ამპულა 1მლ ან # 5 ამპულა 3მლ ხსნარი 
სად შევიძინოთ?