Nuk
გენტამიცინი -EM / Gentamycin -EM


შემადგენლობა

თვალისწვეთები 0,4% -10მლ
აქტიურინივთიერება:გენტამიცინი (გენტამიცინის სულფატი) – 4 მგ
დამხმარენივთიერებები: ბენზალკონიისქლორიდი, კალიუმისჰიდროფოსფატი, კალიუმისდიჰიდროფოსფატი, ნატრიუმისქლორიდი, საინექციოწყალი.

ფარმაკოლოგიური თვისებები
გენტამიცინიმიეკუთვნებაამინოგლიკოზიდებისჯგუფისანტიბიოტიკებს. გენტამიცინის მოქმედებისმექანიზმიმდგომარეობსბაქტერიისცილებისსინთეზისდარღვევაში, ბაქტერიულირიბოსომების30შ სუბერთეულთანშეკავშირებით, ეს იწვევს ცილებისწარმოქმნასამინომჟავების შეუსაბამოთანმიმდევრობით. პრეპარატი ახდენს ბაქტერიციდულ მოქმედებას Enterobacteriaceae ჩხირებზე, Pseudomonas aeruginosa -ზოგიერთშტამზე, Staphylococcus spp.-ზე (ასევე მეტი ცილინისადმი მდგრადი შტამების ნაწილზე), Campylobacter spp. გააჩნიაცვალებადიაქტივობა Enterococcus spp. Streptococcus spp. მიმართ. 
ტობრამიცინისადმიმდგრადიმიკროორგანიზმები,ასევე გამოირჩევიან მდგრადობით გენტამიცინის ზემოქმედების მიმართ. 
გენტამიცინიარმოქმედებსაერობულბაქტერიებზე.

ფარმაკოკინეტიკა
გენტამიცინი, რომელსაც შეიცავს თვალის წვეთები, კონუქტივიდან შეიწოვება ძალიან უმნიშვნელო რაოდენობით და არახდენსზოგად ზემოქმედებს.

ჩვენებები
- მწვავე და ქრონიკული ბაქტერიული კონიუქტივიტი
- კერატიტი
- კერატოკონიუქტივიტი
- რქოვანასწყლული
- მწვავე და ქრონიკული ირიტი
- ქრონიკულიბლეფარიტი
- დაკრიოცისტიტი
- თვალისსხვაინფექციურ-ანთებითიდაავადებები
- პროფილაქტიკისა და მკურნალობისმიზნითთვალისქირურგიულიოპერაციების წინა და შემდგომიპერიოდი.

მიღების წესები და დოზები
ჩვეულებრივშეჰყავთჩაწვეთებისგზითკონიუქტივისპარკში1-2 წვეთი3-4 ჯერდღეში.

გვერდითი მოვლენები
მკურნალობისპერიოდშიშეიძლებააღინიშნოსცრემლდენა, თვალებისშეწითლება, ოფტალმიალგია, წვა, მომატებულიმგრძნობელობასინათლისადმი. 
პრეპარატისგამოყენებისშემდეგმხედველობისდროებითიმოშლაშეიძლებაშენარჩუნდესრამდენიმეწუთისგანმავლობაში. გენტამიცინისთვალისწვეთებისხანგრძლივადგამოყენებისასშეიძლებაგაჩნდესსოკოვანი და გენტამიცინისადმიმდგრადიბაქტერიებისშტამებითგამოწვეულირქოვანასწყლული. ხანგრძლივიგამოყენებისას, მხოლოდექსტრემალურპირობებში, ზემგრძნობელობისშემთხვევაში, იწვევსალერგიულრეაქციებს, თრომბოციტოპენიურპურპურას და ჰალუცინაციებს.

უკუჩვენება
ამინოგლიკოზიდების ჯგუფის ანტიბიოტიკების და პრეპარატში შემავალი კომპონენტების მიმართ მომატებული მგრძნობელობა.

ორსულობა და ლაქტაცია
პრეპარატისგამოყენებაშესაძლებელიაორსულობისპერიოდში, თუექიმისაზრითსარგებელიდედისთვისაღემატებანაყოფისთვისპოტენციურსაშიშროებას.
პრეპარატისგამოყენებისსაკითხსლაქტაციისპერიოდშიწყვეტსექიმი.

განსაკუთრებული მითითებები
შესაძლებელი ცრემლდენის განვითარების გამო პრეპარატის ჩაწვეთების შემდეგ არ შეიძლება სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება და მექანიზმებთან მუშაობა.
ზემოქმედება ავტოტრანსპორტის მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე:
პრეპარატის ზემოქმედება ავტოტრანსპორტის მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე არ არის დადგენილი.

ჭარბი დოზირება
მონაცემებიდოზისგადაჭარბებისშესახებგენტამიცინისადგილობრივადგამოყენებისასარმოიძიება.

სხვა წამლებთან ურთიერთქმედება
პრეპარატის გამოყენება არ შეიძლება სხვა ისეთ ანტიბიოტიკებთან ერთად, რომლებიც ხასიათდებიან ოტო- და ნეფროტოქსიურობით.

შენახვის პირობები და ვადები
ინახება სინათლისაგან დაცულ, ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას 15ºC-დან 25ºC-მდე ტემპერატურაზე.
ვარგისიანობის ვადა:
3 წელი.ტუბის გახსნის შემდეგ – 4 კვირა. არ გამოიყენოთ ვარგისობის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

აფთიაქში გაცემის წესი
ფარმაცევტული პროდუქტი ჯგუფი II, გამოიყენება ექიმის დანიშნულებით

სად შევიძინოთ?