ოზურგეთში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი გაიხსნა
ოზურგეთში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი გაიხსნა


თარიღი: 07/12/2018

ოზურგეთში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი გაიხსნა

კრიზისული ცენტრი არის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა (მათზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად), დახმარებისა და რეაბილიტაციის მიზნით შექმნილი დაწესებულება.

ცენტრის მიზნებია:
• ბენეფიციართათვის ადეკვატური, უსაფრთხო და დაცული გარემოს შექმნა;
• ბენეფიციართა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა;
• ბენეფიციართა ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიურ_სოციალური დახმარების/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

კრიზისული ცენტრი ბენეფიციარებს უზრუნველყოფს შემდეგი მომსახურებებით:
• ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაცია
• სამედიცინო დახმარების მიღება/ორგანიზება;
• სამართლებრივი დახმარება;
• საჭიროების შემთხვევაში თარჯიმნის მომსახურება.

ღონისძიება იმართება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის „გავერთიანდეთ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“ პროექტის ფინანსური მხარდაჭერით.

სახელმწიფო ქალთა და გოგონათა ძალადობის წინააღმდეგ: 
ბმულზე იხილეთ ინფოგრაფიკა: 

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=62483