ძვალი - როგორც ორგანო
ძვალი - როგორც ორგანო

მისამართი: თბილისი, ტიფლის ბიზნეს ცენტრი, აფაქიძის ქ. #11
თარიღი: 19/09/2013
2013 წლის 19 სექტემბერს ფარმაცევტულმა კომპანიამ ”ავიტა” ჩაატარა კონფერენცია თემაზე: 'ძვალი - როგორც ორგანო'
მომხსენებელი: მედიცინის დოქტორი, ბავშვთა განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი - მაია ხერხეულიძე

თემა: 'სიმაღლეში ჩამორჩენა ბავშვებსა და მოზარდებში და მისი მართვის პრინციპები' მომხსენებელი: თსსუ ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი - მარინა გორდელაძე

კონფერენცია შედგა 2013 წლის 19 სექტემბერს 18:00 საათზე მისამართი: ტიფლის ბიზნეს ცენტრი, აფაქიძის ქ. #11