ანტიაგრეგანტების როლი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში
ანტიაგრეგანტების როლი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში

მისამართი: ქ. ქუთაისი, გალაქტიონ ტაბიძის ქ. 51
თარიღი: 16/12/2016

თემა: ანტიაგრეგანტების როლი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციასა და მკურნალობაში

მომხსენებელი: ზურაბ კლიმიაშვილი 

 

ექიმი კარდიოლოგი, საქრთველოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი.