ონილაკი / Onylac


ონილაკი (ციკლოპიროქსი/ciclopirox), ფრჩხილის ლაქის ნაკრები; 8%, 3 გრ.

ონიქომიკოზის სამკურნალო ადგილობრივი საშუალება

 

ფრჩხილის სოკოვანი დაავადებების სამკურნალო საშუალება