მოიძებნა 5 ჩანაწერი
ციპროფლავი / CIPROFLAV
აქტიური ნივთიერება: ciprofloxacin
გამოშვების ფორმა: 0.3% 3მგ/მლ 5მლ თვალის წვეთები ხსნარის სახით პოლიეთილენის ფლაკონში
კომპანია: გეა
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის → ფტორქინოლონების ჯგუფის პრეპარატები
ოფთაქვიქსი / OFTAQUIX
აქტიური ნივთიერება: levofloxacin
გამოშვების ფორმა: 0.5% (5მგ/მლ) 5მლ თვალის წვეთები ფლაკონში
კომპანია: სანტენი
მწარმოებელი ქვეყანა: ფინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის → ფტორქინოლონების ჯგუფის პრეპარატები
ბივოქსა / Bivoxa
აქტიური ნივთიერება: moxifloxacin
გამოშვების ფორმა: 0.5% 5მგ/მლ 5მლ თვალის წვეთები საწვეთურიანი ფლაკონი №1
კომპანია: WM-Ophthalmics
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის → ფტორქინოლონების ჯგუფის პრეპარატები
ფლოქსიმედი / FLOXIMED
აქტიური ნივთიერება: ciprofloxacin
გამოშვების ფორმა: 0.3% 5მლ თვალის/ყურის წვეთები პოლიეთილენის საწვეთურიანი ფლაკონი №1
კომპანია: WM-Ophthalmics
მწარმოებელი ქვეყანა:
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის → ფტორქინოლონების ჯგუფის პრეპარატები
ფლოქსიმედი / FLOXIMED
აქტიური ნივთიერება: ciprofloxacin
გამოშვების ფორმა: 0.3% 5გ თვალის მალამო ალუმინის ტუბი №1
კომპანია: WM-Ophthalmics
მწარმოებელი ქვეყანა:
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის → ფტორქინოლონების ჯგუფის პრეპარატები