მოიძებნა 487 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ირდაპინი

150მგ + 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (2X14)

ირდაპინი ირდაპინი

300მგ + 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28

დანები დანები

5 მგ ტაბლეტი #28

ესანტილ პლუსი ესანტილ პლუსი

150მგ + 12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28

ესანტილ პლუსი ესანტილ პლუსი

300მგ+ 12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28

პანანგინი ფორტე პანანგინი ფორტე

316მგ/280მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

ვალიდოლი ვალიდოლი

100მგ სუბლინგვალური კაფსულა №20

პარტნიორი კომპანიები