მოიძებნა 24 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ლატასოპტი ლატასოპტი

0,005% 2,5 მლ სტერილური თვალის წვეთები პოლიეთილენის ფლაკონი საწვეთურით N1

მიდაქსი მიდაქსი

1% 10მლ თვალის წვეთები პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1

მიდაქსი მიდაქსი

0,5% 10მლ თვალის წვეთები პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1

ნორმატინი ნორმატინი

5 მგ/ მლ (0,5 %) 5 მლ თვალის წვეთები პლასტიკური საწვეთურიანი ფლაკონი №1

როზაპროსტი როზაპროსტი

0.05 მგ/მლ, თვალის წვეთები

ბრილოსანი ბრილოსანი

10მგ/მლ 5მლ თვალის წვეთები სუსპენზიის სახით ფლაკონი №1

ბრინზოთიმოლი ბრინზოთიმოლი

(10მგ + 5მგ)/მლ 5მლ თვალის წვეთები სუსპენზიის სახით პოლიეთილენის ფლაკონი საწვეთურით №1

ტაფლობესტი ტაფლობესტი

0,015მგ/მლ 2,5მლ თვალის წვეთები საწვეთურიანი პოლიეთილენის ფლაკონი №1

გლაუსანი გლაუსანი

0,04მგ/მლ 2,5მლ თვალის წვეთები პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1

პარტნიორი კომპანიები