მოიძებნა 30 ჩანაწერი
ბრუზეპამი 10მგ/2მლ / Bruzepam 10mg/2ml
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 10მგ/2 მლ 2 მლ ი.ვ. და ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა #10
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
გრანდაქსინი® / GRANDAXIN®
აქტიური ნივთიერება: tofisopam
გამოშვების ფორმა: 50მგ ტაბლეტი #20
კომპანია: სს ფარმაცევტული ქარხანა ეგისი
მწარმოებელი ქვეყანა: უნგრეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დიაზეპამი / Diazepam
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 0.5% 2 მლ ამპულა №10
კომპანია: ბიოპოლუსი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დიაზეპამი / Diazepam
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 10 მგ ტაბლეტი №20
კომპანია: ბიოპოლუსი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დიაზეპამი / Diazepam
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 5 მგ ტაბლეტი №20
კომპანია: ბიოპოლუსი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დიაზეპამი ABC / Diazepam ABC
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 5მგ/მლ 20მლ პერორალური წვეთები, ხსნარი ფლაკონი №1
კომპანია: გეა
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დიაზეპექსი / Diazepeks
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 5მგ ტაბლეტი #20
კომპანია: გრინდექსი
მწარმოებელი ქვეყანა: ლატვია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დიაზეპექსი / Diazepex
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 5მგ/მლ საინექციო სნარი 2 მლ ამპულაში #10
კომპანია: გრინდექსი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვაკეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დორმიკუმი / DORMICUM
აქტიური ნივთიერება: midazolam
გამოშვების ფორმა: საინექციო ხსნარი 15მგ/3მლ ამპულა #5
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
დორმიკუმი / DORMICUM
აქტიური ნივთიერება: midazolam
გამოშვების ფორმა: 7.5მგ ტაბლეტი #10
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
ელენიუმი / ELENIUM
აქტიური ნივთიერება: chlordiazepoxyde
გამოშვების ფორმა: 10 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №50
კომპანია: გეა
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
ვალიუმი როშე / VALIUM ROCHE
აქტიური ნივთიერება: diazepam
გამოშვების ფორმა: 5მგ ტაბლეტი #20
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
ზოლომაქსი / Zolomax
აქტიური ნივთიერება: alprazolam
გამოშვების ფორმა: 0.25მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: გრინდექსი
მწარმოებელი ქვეყანა: ლატვია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
ზოლომაქსი / Zolomax
აქტიური ნივთიერება: alprazolam
გამოშვების ფორმა: 1მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: გრინდექსი
მწარმოებელი ქვეყანა: ლატვია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები
ზოლომაქსი / Zolomax
აქტიური ნივთიერება: alprazolam
გამოშვების ფორმა: 0.5მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: გრინდექსი
მწარმოებელი ქვეყანა: ლატვია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანქსიოლიზური და საძილე საშუალებები → ბენზოდიაზეპინები