მოიძებნა 25 ჩანაწერი
ატრამი / ATRAM
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 12.5მგ ტაბლეტი №30
კომპანია: Zentiva
მწარმოებელი ქვეყანა: ჩეხეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
ატრამი / ATRAM
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 25მგ ტაბლეტი №30
კომპანია: Zentiva
მწარმოებელი ქვეყანა: ჩეხეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
ატრამი / ATRAM
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 6.25მგ ტაბლეტი №30
კომპანია: Zentiva
მწარმოებელი ქვეყანა: ჩეხეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
დილატრენდი / DILATREND
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 6.25მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
დილატრენდი / DILATREND
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 25მგ ტაბლეტი №30
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
დილატრენდი / DILATREND
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 12.5მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: ჰოფმან-ლა როში - შვეიცარია
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარდიბრიუ / Cardibru
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 25 მგ ტაბლეტი N 28
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარდიბრიუ / Cardibru
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 6.25 მგ ტაბლეტი N 28
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარდივა / CARDIVA
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 6,25მგ ტაბლეტი №28; 12,5მგ ტაბლეტი №28; 25მგ ტაბლეტი №28
კომპანია: ასფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარდირატი / Cardirat
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 6.25მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარდირატი / Cardirat
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 12.5მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარდირატი / Cardirat
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 25მგ ტაბლეტი #30
კომპანია: ავერსი ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარვედი-დენკი 25 / Carvedi-Denk 25
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 25მგ ტაბლეტი №30
კომპანია: დენკ ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარვედი-დენკი 6,25 / Carvedi-Denk 6,25
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 6.25მგ ტაბლეტი №30
კომპანია: დენკ ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები
კარვედიგამა / Carvedigamma
აქტიური ნივთიერება: carvedilol
გამოშვების ფორმა: 5 მგ ტაბლეტი #30, 12
კომპანია: ვიორვაგ ფარმა
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები → ბეტა1 და ბეტა2 ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები