მოიძებნა 3 ჩანაწერი
მირამისტინი / MYRAMISTIN
აქტიური ნივთიერება: Benzyldimethyl [ 3- (myristoylamino) propyl ] ammonium chloride monohydrate
გამოშვების ფორმა: 0,01% 150მლ ადგილობრივი გამოყენების ხსნარი ფლაკონი გამფრქვევით №1
კომპანია: ექიმების ჯგუფი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტისეპტიკური საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის →
მირამისტინი / MYRAMISTIN
აქტიური ნივთიერება: Benzyldimethyl [ 3- (myristoylamino) propyl ] ammonium chloride monohydrate
გამოშვების ფორმა: 0,01% 50მლ ადგილობრივი გამოყენების ხსნარი ფლაკონი ურეთრალური საცმით №1
კომპანია: ექიმების ჯგუფი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტისეპტიკური საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის →
ოკომისტინი / Okomistin
აქტიური ნივთიერება: Benzyldimethyl [ 3- (myristoylamino) propyl ] ammonium chloride monohydrate
გამოშვების ფორმა: 0,01% 10მლ თვალის წვეთები პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1
კომპანია: ექიმების ჯგუფი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთი
კლინიკო-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტისეპტიკური საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის ოფთალმოლოგიაში →